עמוד:174

הנה קטע משיר ארוך על עשיו שכתבה המשוררת אנדה עמיר - פינקרפלד . הדובר בשיר הוא עשיו , והוא פונה אל אחיו יעקב . אנדה עמיר - פינקרפלד וירץ עשו לקראתו ויחבקהו " ( 1902 - 1981 ) מעץררת ילידת פולץ , רכשה השכלה יום ליום ישוה כנטפי טללים , גבוהה ב זוזהם הנהגזרוביולומה , ועלווה קמטים רבים עמקו , הוחקו על מצחי . לארץ ישראל בשנת .1924 שיריה הראשונים נכתבו בפולנית והתפרסמו בני ובנותי רבו כזלזלים בפולין . השיר הראשון שכתבה בעברית לגפן פוריה . נדפס בארץ בשנת ,1928 ושנה אחר - כך החלה לפרסם שירים לילדים . שובה אלי אחי , עם סיום מלחמת העולם השנייה יצאה לא עוד אטר לך , אנדה עמיר - פינקדפלד בשליחות למחנות של פליטי השואה בגרמניה . רבו רבו המים , שטפו את עלבוני . לאחר מלחמת השחרור עסקה בריכוז שובה ! ראה בני , החומר הספרותי שהשאירו חיילים שנפלו במלחמה . שובה ! ראה בנותי . שלוש שנים לפני מותה , בשנת נשי הפוריות כגפן . תשל"ח - 1978 זכתה בפרס ישראל לא עוד אטר לך . לשירה . אנדה עמיר - פינקרפלד , " עשיו", גדיש ועומר - שירים , עמ' 41 1 עשיו - בשיי שי אנדה עמיר - פינקרפלד ישווה כנטפי טללים : דומה זה לזה כמו מי הדובר בשיר ? למי הוא פונה ? טיפות של טל . מצא וסמן בשיר את המלים החוזרות : בנים בנות נשים - שובה הוחקו : נחקקו , נחרתו . מה מבקש עשיו מיעקב ? זלזלי ענף דק . מה רוצה עשיו להראות ליעקב ? אטור / לנטור : לשמור מדוע , לדעתך , חשוב לעשיו להראות ליעקב את נשיו ואת בניו בלב שנאה , לחכות להזדמנות לנקום . ובנותיו ? מה מבטיח עשיו ליעקבז סמן את התשובה בשיר ( רמז : שורה חוזרת ) . עשיו מתאר בשיר את השינוי שחל ברגשותיו ליעקב במשך השנים : מה הרגיש עשיו כלפי יעקב בעבר ? מה מרגיש עשיו כלפי יעקב עכשיו , בהווה של השיר ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר