עמוד:168

1 עמלק , אשמדאי - וסולם יעקב " מלאכים בסולם יעקב " - מלים אלה קשורות לפסוק המופיע בספר בראשית פרק כח פסי יב : . ם [ יעקב ] והנה סלם מצב ארצה וראשו מגיע השמימה , והנה " ויחל מלאכי אל . הים עלים וירדים בו ( = בסולם ) . " השימוש במושג מלאכים בקשר לאושוויץ הוא נורא ומזעזע . למה ? הנה כמה שאלות לחקירה , שיובילו לתשובה : הפסוק מספר בראשית מתכוון למלאכים שראה יעקב בחלום - למלאכי אלוהים . למי מתכוון ק . צטניק כשהוא אומר ( עמ' 167 ) " כמלאכים בסולם יעקב"? באותו הקטע כותב ק . צטניק : " בוא וראה , איך הגרמנים עולים בסולמות מאדמת אושוויץ לשמים ... מלחמה לאדוני בעמלק : הם עולים להילחם באלוהי ישראל ... " לפי תיאורו של ק . צטניק - במי נלחם עמלק הגרמני ? לאן עולים הגרמנים הנאצים בסולמות ? למה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר