עמוד:163

בספר בראשית יש רשימה מפורטת של עשיו וצאצאיו , ובה מוצאים גם את ... עמלק : ואלה תלויות עשו אבי אדום בהר שעיר : אלה שמות בני עשו : אליפז בן עדה אשת עשו , רעואל בן בשמת אשת עשו ... ותמנע היתה פילגש לאליפז בן עשו ותלד לאליפז את עמלק . בראשית פרק לו פס' ט - יב שסמן בפסוקים שקראת את השמות : עשיו אדום אליפז * תמנע עמלק * האם אליפזז כבר נתקלת בשם אם לא - כדאי לעיין בעמ' .79 מה הקשר המשפחתי בין עשיו ובין עמלק שבמקרא ? מלא את החלק השמאלי של התרשים בעזרת השמות שסימנת בפסוקים . בשמת עשיו עדה פילגתי אליפז : רעואל מסקנה : עמלק היה בן של ונכד של פ האם אתה סקרן לדעת , מי היו הנכדים האחרים של עשיו ? אם כן - היעזר בספר בראשית פרק לו פסוקים יא - יג , והשלם במלבנים הריקים . בעזרת הפסוקים מספר בראשית מצאת את עמלק ואת הקשר בינו ובין עשיו . אך עדיין לא מצאת תשובה לשאלה , למה בחרו דווקא בשם עמלק ככינוי לנאצים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר