עמוד:147

המשורר חיים נתמן ביאליק עיבד לעברית שיר - עם - יעקב ועשיו - שנתחבר ביידיש , והיה נפוץ בקרב יהודי רוסיה . השיר עוסק בהשוואה בין יעקב לעשיו - בין היהודי לגוי ברוסיה של סוף המאה ה - .19 שיר - העם יעקב ועשיו מבוסס על הדימויים של הגוי בעיני היהודים שחיו ברוסיה באותה תקופה . שני הבתים הראשונים של השיר מתארים מה עושים עשיו הגוי ויעקב היהודי בבוקר , ושני הבתים האחרונים - מה עושה כל אחד מהם בערב , כשהוא חוזר לביתו . יעקב ועשיו עשיו משכים לבית המרזה , חבית משקים מפיו תתל ריח . אוי , אוי , אוי , אוי לעשיו גוי ! כוסו - חייו , לשתות חייב , כי על כז הוא גוי . יעקב משכים לבית התפילה , נותן ליוצרו שבח ותהילה . הו , מה טוב חלק יעקב ! אל צור חייו עשיו חוזר לביתו בלילה - להודות חייב , אוי לה לאשתו מאגרוף יד בעלה כי שמו יעקב . אוי , אוי , אוי , אוי לעשיו גוי ! זרועו - חייו , להכות חייב , כי על כן הוא גוי . בית מוזח : מסבאה ( פאב ) . יעקב חוזר בערב אל נוו , אשתו וילדיו משמחים לבבו . חבית משקים : חבית יין . הו , מה טוב חלק יעקב ! יוצרו , צור חייו : בניו - חייו , אלוהים . לגדלם חייב , נוו : ביתו . כי שמו יעקב . חלק יעקב : גורלו של יעקב .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר