עמוד:119

הרב יעקב עמדן היה מן המנהיגים הבולטים בקרב יהודי גרמניה במאה ה - .18 הוא התמודד עם רעיונות ההשכלה וגם הגיב על סימני הסובלנות שגילו הנוצרים כלפי היהודים . בקטע שלפניך מתאר הרב עמדן את היחסים בין הנוצרים ( והמוסלמים ) ובין היהודים . וכך הוא כותב : אדום : נוצרים . ישמעאל : מוסלמים .1.. חכמי אדום וישמעאלים , המלמדים זכות עלינו בכל דור , מחמת ( = בזכות ) שיתוף התורה האלוהית ... * ואף - על - פי שכמה וכמה מהטיפשים עמדו עלינו מלמדים זכות : מצדיקים מישהו , לכלותנו 1.. גם טרפו רבים מאתנו בעלילות שקר ..., עמדו פיקחים שבהם מגינים עליו כאריות נגד כל הקמים עלינו לרעה , בפרט חכמי ( ה ) נוצרים , החוקרים תמיד ן ( עמ' 70 - 71 ) . אחר האמת , מצאו שאיז עלינו אשם ( = אשמה ) בהיותנו מתחזקים לשמור ... עלילת שקר : אשמת תורת אלוהינו ... שקר שהיו מאשימים על כן היו למחסה ( = למגל ) לנו , ותיחשב להם לצדקה . בה יהודים . לחם שמים - פירוש על המשנה , דף מא * * סמן בקטע שקראת את המלים האלה : חכמי אדום וישמעאלים טיפשים עלילות שקר פיקחים חכמי הנוצרים חוקרים על - פי דברי הרב עמדן בקטע - איך התייחסו טיפשים מבין הנוצרים אל היהודים ? איך התייחסו הפיקחים שבנוצרים אל היהודים ? * שיתוף התורה האלוהית : האמונה בתורה האלוהית , תורה מן השמים , היתה משותפת ליהודים , לנוצרים ולמוסלמים . * * קטע זה נמצא במהדורה שנדפסה באמסטרדם בשנת 1751 ( תקי"א ) .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר