עמוד:63

והנה המשוואה להשלמתך , לפי הציטוטים שקראת : טיכוס = בני רומי = והרי : עשיו = אדום . ולכן : האימפריה הרומית בב אדום = עשיו , והיישוב היהודי בארץ בב ועכשיו נחזור למאה ה - 2 לספירה - ולרבי יהודה בן אלעאי : בעמ' 61 למדת על עמדתו של רבי יהודה כלפי השלטון הרומי . האם אפשר לשער מה היה יחסו של רבי יהודה לעשיו שבמקרא על - פי עמדתו כלפי הרומאים ? ובמלים אחרות : האם הפרשנות של רבי יהודה על עשיו הושפעה מיחסו לרומאים ? כדי לבדוק זאת נזדקק למקור טוב ומהימן . ואין מקור טוב יותר מדברים שאמר רבי יהודה על פגישת יעקב ועשיו . המקור לדברים הוא מדרש לספר בראשית . והרי המדרש לפניך , בעיבוד קל : ורואיין יעקב מאד רלצך לוו , ( בראשלת פרק לב פס , ח ) אמר רבי יהודה בן רב אלעאי : האם אין יראה ("ויירא") כמו צרה ("ויצר") ? למה כתוב גם " ויירא " וגם " ויצר"? אלא " ויירא " - זה הפחד של יעקב שמא יהרוג ; " ויצר " - זה הפחד של יעקב שמא ייהרג . אמר יעקב : אם עשיו מתגבר עלי - הוא הורגני , ואם אני מתגבר עליו - אני הורגו ... אמר יעקב : כל השנים הללו [ כשהייתי בחרן ] יושב עשיו בארץ ישראל . תאמר שהוא בא עלי בזכות ישיבתו בארץ ישראל ? כל השנים הללו יושב עשיו ומכבד את הוריו . תאמר שהוא בא עלי בזכות כיבוד אב ואם ? ... סמן בקטע את המלים הנגזרות מן השורש ה - ר - ג . מתח קו מתחת לשני המשפטים המתארים את שתי הזכויות של עשיו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר