עמוד:50

שלב נוסף בחקירה - בדיקת פרטים נוספים : מי מבין הבנים הוא הבכור ? לפי ספר בראשית : לפי ספר היובלים : מי מודיע לרבקה על עתיד הבנים ? לפי ספר בראשית : לפי ספר היובלים : מתי נודע לרבקה על עתיד הבנים - לפני שנולדו או אחרי שגדלו ? לפי ספר בראשית : לפי ספר היובלים : מי אהב את יעקב ? לפי ספר בראשית : לפי ספר היובלים : דיון מסכם בקבוצה או בכיתה : על - פי פעילויות ו - 4 ועל - פי המידע שבעמי 48 - מה אפשר להסיק על מטרותיו של ספר היובלים בתיאור יעקב ועשיו ? שימו לב לתפקידו של אברהם בקטע . מה אפשר ללמוד מספר היובלים על השקפותיו ודיעותיו של מחבר הספר ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר