עמוד:26

לסיכום : על - פי המסופר גם בספר במדבר וגם בספר דברים , בני ישראל לא עברו בסופו של דבר דרך ארץ אדום בדרכם לארץ . אך בכל אחד משני הספרים יש הסבר שונה : בספר במדבר מסופר שבני ישראל לא עברו באדום כי מלך אדום לא הרשה להם וגם יצא לקראתם " בעם כבד וביד חזקה". ואילו בספר דברים מסופר שבני ישראל לא עברו באדום כי אלוהים הזהיר אותם : " אל תתגרו בם " וגם הזכיר לבני ישראל , שאת ארץ אדום הוא נתן בירושה לעשיו ולבניו . במם דייו בקבוצה או בכיתה : היחסים בין בני ישראל ובין ממלכת אדום במאה ה - 13 לפני הספירה , בזמן המסע של בני ישראל לארץ כנען : מה ביקש משה ממלך אדום , ומה היתה תגובתו של מלך אדום ? האם פרטי הבקשה של משה מסבירים את תגובתו של מלך אדום ? אפשר להיעזר בעמי 23 - .24 א תתעב אדמי כי אחיך הוא " ( דברים כג , ח )"ל הפסוקים בספר דברים מדגישים את המחויבות ואת היחס המיוחד של בני ישראל לאדום בגלל הקשר המשפחתי ביניהם . על - פי המקורות שקראת מספר במדבר ( עמ' 23 ) ומספר דברים ( עמ' 25 ) - האם קיימו בני ישראל את המחויבות הזאת כלפי אדום ? - האם גילה מלך אדום מחויבות ויחס דומה כלפי בני ישראל ? בעמ' 20 - 24 הבאנו מידע היסטורי וגיאוגרפי על המסע לארץ כנען ועל אדום . האם מידע זה מסביר את הגרסה המופיעה בספר במדבר - או את הגרסה המסופרת בספר דברים ? סכמו בכתב את תשובותיכם לאחת השאלות בפעילות ,10 לפי בחירתכם . זכרו : בתנ"ך עצמו אין תשובות ברורות , ואפשר רק לחשוב ולשער .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר