עמוד:24

מה היתה תגובת אדום לבקשה של משה ? מתח קו מתחת לפסוקים המתאימים בעמי .23 מה אנחנו למדים מתגובת אדום ? סמן את שתי התשובות הנכונות : מלך אדום סירב לבקשה של משה בצורה תקיפה . מלך אדום סירב לבקשה של משה בצורה דיפלומטית . מלך אדום סירב לבקשה של משה בצורה תקיפה , אך לא איים במלחמה . מלך אדום סירב לבקשה של משה בצורה תקיפה , ויצא לקראתו עם צבא . ובשלב זה נציג לך עוד שאלה : למה פנה משה למלך אדום וביקש רשות לעבור בארצו ? למה משה לא ניסה לעבור בארץ אדום בלי לבקש רשות ? לפניך מפה של אדום בתקופת המקרא . קרא את קטע המידע שבתחתית העמוד , המפרט את גבולות אדום . מה אפשר להסיק על אפשרויות הכניסה לאדום ? גבולות אדום לאדום היו שני גבולות גיאוגרפיים טבעיים : נחל זרד בצפון ונחל הערבה במערב . בצד דרום הסתיים מישור אדום במדרונות תלולים וזקופים . גבולות אדום היו מוגנים מכל הצדדים על - ידי מערכת מבצרים חזקים ותחנות משמר של חיילים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר