עמוד:23

כדי לדעת אם אכן מצאת תשובה , ולאיזו שאלה בדיוק מצאת תשובה - צריך לחזור למקור , לתנ"ך . בעמי 19 הצגנו פסוק , שהוא תחילתו של קטע מתוך ספו במדבר פרק כ . הנה הקטע לפניך , לעיון ולקריאה : אשלח משה מלאכים מקדש אל - מלך אדום כה אמר אחיך ישראל אתה ידעת את כל - התלאה אשר מצאתנו : וירדו אבתינו מצרימה ונשב במצרים ימים רבים ושרעו לנו מצרים ולאבתינו : ונצעק אל - יהוה וישמע קלש ונשלח מלאך ויצאנו ממצרים והנה אנ חנו בקרש עיר קצה נבולך : נעברה - גא בארצך לא נעבר בשדה ובכרם ולא נשתה מי באר דרך המלך נלך לא נטה ימץ ושמאול עד אשר - נעבר גבלך ! אמר אלי1אדום לא תעבר בי פן - בחרב אצא לקראתך : כאמרו אלץ"בר - קראל"במסלה נעלה ואם - מינייך נשתדי אר ומקר תחתי מכרם רק אץ - דבר ברגלי אעברה : ויאמר לא תעבר ויצא אדומי לקראתו בעם כבד וביד חזקה : וימאן 1 אדום נתן את - ישראל עבר בנבלו ויט ישראל מעליו : במדבר פרק כ פס' יד - כא מה היתה בקשתו של משה ממלך אדום ? סמן בקו את שני הפסוקים המתארים את פרטי הבקשה . הקף בפסוקים את כל המלים הנגזרות מן הפועל עבר . שים לב : האם מלים אלה מופיעות בפסוקים יד - טז ? האם תוכל לשער למה ? למה הן חוזרות בפסוקים יז - כא פעמים אחדות ? אפשר להיעזר במושג מלה מנחה שבנספח המושגים . היעזר בפועל עבר ותן כותרת קצרה וקולעת לבקשה של משה בפסוקים . כתוב את הכותרת במלבן הריק מעל הפסוקים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר