עמוד:157

חפש תנועה , זכות לפרטיות , זכות לקנין , זכיות פוליטיות כמו הזכות לבחר ולהבחר , זכות לאזרחות וזכות למשפט הוגן . יש הכוללים בין זכיות האדם גם זכיות חברתיות , שהן הזכות לחיות ברמה מסימת של רוחה , למשל הזכות לדיור ולעבודה . זכיות האדם מיעדות לקדם את רוחתו , כבודו והתפתחותו של הפרט , אבל ההגנה עליהן מועילה גם לצבור כלו , לזכיות האדם יש תקף משפטי מחיב , אך עם זאת אין הן מחלטות . כאשר ממוש זכות של אדם אחד מתנגש עם ממוש זכות של אדם אחר , או עם ערך חשוב אחר , מגבילים לפעמים את הזכות . למשל - אם הפגנה מסימת עלולה לפגע בצורה קשה בשלום הצבור - לדגמה , לגרם להתפרעיות ולסכנת חיים - מגבילים לפעמים את החפש להפגין . שלבים בהתפתחות ההכרה בזכיות נצנים של הכרה בזכיות האדם נתן למצא עוד בתרביות קדומות . הצווי " לא תרצח " , למשל , מבטא את זכותו של כל אדם לחיות , והצווי " לא תענה ברעך עד שקר " מבטא את זכורנו של כל אדם למשפט הוגן . גם חקת שנים - עשר הלוחות של האימפריה הרומית העניקה חריות רבות למדי ליחיד . אולם במרכז התפיסות הקדומות לא עמדו האדם וההגנה עליו , אלא יסודות כמו אמונה דתית או אלוצים חברתיים . נקדת מפנה בעמדה זו מקבל לראות ב " מגנה כרטה " , מגלת הזכיות הגדולה שהעניק מלך אנגליה לאצילי ממלכתו בשנת 1215 . המגלה הבטיחה כמה וכמה זכיות אדם , שהידועה שבהם היא זו האוסרת על השלטונות לכלא אדם באפן שרירותי . אבני דרך נוספות הן : " כתב הזכיות " - חק שהתקבל באנגליה בשנת 1689 ובו עגנו זכיות אדם שונות והגבל כחו של המלך , הכרזת העצמאות של ארצות - הברית מ - 1776 והתקונים לחקת ארצות - הברית מ - 1789 , וההצהרה על זכיות האדם והאזרח שקבלה האספה הלאמית הצרפתית בשנת 1789 . תרמו להתפתחות ההכרה בזכיות האדם תורותיהם של הוגים רבים וביניהם לוק ורוסו . כיום בחשבת ההגנה על זכיות האדם לענין בעל חשיבות בין - לאמית , ולא לענינה הפרטי של כל מדינה . קימים ארגונים רבים שמטרתם להגן על זכיות האדם , ונחתמו הסכמים בין מדינות בענין זה . אחד המסמכים הבין - לאמיים החשובים הוא הכרזת האמות המאחדות בדבר זכיות האדם משנת 1948 , המפרטת את זכיות האדם שהתקבלו עד לכתיבת ההצהרה . זכיות האדם בישראל ההכרה בזכיות האדם באה לידי בטוי כבר בהכרזת העצמאות של מדינת ישראל , שבה נאמר , בין השאר , כי מדינת ישראל " תקים שויון זכיות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת , גזע ומין ; תבטיח חפש דת , מצפון , לשון , חנוך ותרבות " . מאז קום המדינה בסס בית - המשפט העליון את ההכרה בזכיות האדם וההגנה עליהן בפסקי דין רבים . אמנם אין עדין בישראל חקה המבססת את הזכיות האלה , אך בשנת 1992 קבלה הכנסת שבי חקי יסוד המעניקים הגנה מיחדת לזכיות האדם . האחד הוא חק יסוד : חפש העסוק , והאחר חק יסוד : כבוד האדם וחרותו , המגן על הזכיות לחיים , לשלמות הגוף , לכבוד , לחרות , ליציאה ולכניסה לישראל ולפרטיות . זכיות הילד זנות לפרטיות חפש הבטוי וההפגנה חקה חקי יסוד לוק , ג'ון מגלת העצמאות נוגנה כרטה מהפנה הצרפתית רוסו , ז'ן ז'ק זכיות הילד זכיות נתנות לילדים בראש ובראשונה מעצם היותם בני אדם , כגון : הזכות לחיות בבטחון ובכבוד , להביע בחפשיות דעות , להפגין ולהיות אזרח של לפחות מדינה אחת . בנוסף לכך נתנות להם זכיות המיחדות לקטינים , שעדין לא מלאו להם 18 שנים . גופו של האדם הוא קניינו וזכותו להגן עליז מפני מכות וחבלות . בתמונה - נשים , גברים וילדים מוחים על אלימות הגברים המכים את בנות זוגן ועל אוזלת ידם של המשטרה ובתי המשפט . דגם המתאר אסירים כבולים בשלשלאות בבוכרה . במשך דוורת רבים נאבקו בני האדם על זכותם למשפט הוגן ונגד מעצרים הנעשים בשרירות לב , ללא בסיס חוקי .

אנציקלופדיה אביב בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר