עמוד:136

במערכת הטבעית . המזהמים שונים במדת הנזק שהם גורמים לסביבה ולאדם . יש מהם המהוים מטרד קל בלבד , כמו גרוטאות ופסלת מוצקה המרכבת , למשל , מחמרים פלסטיים קשיחים שונים , ויש מזהמים מסכנים ורעילים ביותר , כמו חמרי הדברה , רעלים , מתכות כבדות וחמרים רדיואקטיביים . זהום אויר - מזיק ישיר ועקיף האויר מזדהם על ידי גזים וחלקיקים קטנים אחרים הנפלטים לאטמוספרה ממקורות אחדים . עקר הזהום הוא מפליטה של תחנות כח השורפות חמרי דלק כדי ליצר חשמל , מפליטה של חמרי דלק ושל תוצרים ממפעלי תעשיה , ומפליטת גזים מכלי רכב . בערים רבות בעולם האויר מזהם בערפיח ( ערפל ופיח ) - הנגרם על ידי התחברותם של הגזים המזהמים לענן השוקע לאטו על האזור . האויר המזהם מזיק ופוגע בבריאות האדם , בצמחים ובבעלי - החיים הבאים עמו במגע . אולם לזהום האויר יש גם השפעה נוספת , היוצרת בעיות בהקף עולמי , וביניהן גשם חמצי , דלדול שכבת האוזון , אפקט החממה , זהום קרקע ומים וזהום בפסלת . גשם חמצי . כאשר חלק מהגזים המזהמים - בעקר תרכובות של גפרית וחמצן או חנקן וחמצן - מתערבבים בענני הגשם , נוצר גשם חמצי . הגשם היורד הוא כמו חמצה מהולה המזיקה ביותר לצמחים , לקרקעות , לנהרות ולאגמים שהמים מתנקזים אליהם , ולבעלי - החיים החיים בהם . דלדול שכבת האוזון . האוזון הוא גז המרכב משלושה אטומים של חמצן . באפן טבעי הוא מצוי במרומי האטמוספרה , שם הוא יוצר שכבה דקה , המצמצמת את חדירתן של קרני שמש אולטרה - סגלות לתוך האטמוספרה . בעשורים האחרונים נפגעה שכבת האוזון בגלל פליטה של גזים מזהמים על ידי האדם . החמרים האלה הורסים את מולקולות האוזון ויוצרים " חר " בשכבת האוזון . עדף של קרינה אולטרה - סגלה מגדיל את הסכויים לחלות בסרטן העור ומחליש את המערכת החסונית של האדם . אפקט החממה . אחדים מהגזים המזהמים - בעקר פחמן דו - חמצני , מתן וחנקות - מצטברים באטמוספרה ומונעים מקרני השמש שנכנסו אליה לשוב ולצאת . תופעת הצטברותם גורמת להתחממות יתר של כדור הארץ , העלולה לשנות את האקלים שלו . זהום קרקע ומים . שפכי ביוב שאינם מטפלים כראוי , שפכים המכילים חמרים רעילים מתעשיה , שפכי דלקי שאריות חמרי הדברה ודשנים מחקלאות - אלה המזהמים העקריים החודרים דרך הקרקע אל מי התהום , או מזרמים לנחלים ומהם לים . זהום הנחלים והים פוגע בצומח ובחי הנמצאים בהם . זהום מי התהום מונע את השמוש בהם לשתיה . אף כי כדור הארץ מכסה ברבו במים , רק אחוז קטן מאוד ממים אלה , פחות מ - 3% , ראוי לשתיה . מלבד אלה , בקרקע מזדהמת מהצטברות של מלחים בתוכה ועלולה להפך לא ראויה לעבוד חקלאי . זהום בפסלת . הפסלת הביתית והתעשיתית מכילה חמרים אורגניים וכן פסלת מוצקה שאינה מתפרקת בקלות . עד לשנות ה - 80 היה מקבל להטמין את הפסלת באדמה , אך פתרון זה דרש שמוש בשטחי קרקע גדולים , ולעתים דלפו חמרים מזהמים ואף רעילים ומסכנים וחדרו למי התהום . רבים מחמרי הפסלת המוצקה מתפרקים לאט מאוד ונשארים באתר עשרות זיהום הסביבה , האוויר והמים נוצר בעיקר מפליטת גזים על ידי תחנות כוח , השורפות חומרי דלק כדי ליצור חשמל . בתמונה - תחנת כוח במדינת אורגון שבארצות - הברית . תרשים המתאר את מקורות הזיהום הפוגע בקרקע , במים , בצומח , בחי ובבני האדם .

אנציקלופדיה אביב בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר