עמוד:152

חזון לעתיד - 119 כביש במדבר יהודה . 1975 , צילום : דליה אמוץ . אוסף מוזיאון תל אביב לאמנות . באדיבות עינם אמוץ - 122 ? אוסף קפלן , ספריית המפות , החוג לגיאוגרפיה , אוניברסיטת תל אביב - 128 AKG Berlin / Erich Lessing - 124 רשות הדואר - השירות הטלאי ( מעצב א . ברג , יום הופעה : כ"ז בתמוז היתשמ"ה ) - 131 לשכת העיתונות הממשלתית , ירושלים - 132 רחל לאופר - 136 Bettmann / Corbis - 134 ריצירד - 137 ASAP / yarj מוזיאון ישראל , ירושלים . צילום : דוד חריס : 139-138 "עיר העתיד" - מתון : , Visionary Architecture , Prestel , 1994 באדיבות ; Prof . Christian W . Thomsen רודולף שטייי . ר : ע , AKG Berlin / Erich Lessing - ת - מתון : ; Philosophisch-Antroposophischer Verlag , CH-4143 Dornach . Edite par le Goetheanum , Universite Libre de Science Spirituelle . Dornach . Suisse Rudolf Steiner ( 1861-1925 ) , מעונות עובדים , אדריכל : אריה שרון - מתון : בתים מן החול , ניצה מצגר-סמוק , צילום : יצחק קלטר , באדיבות אוסף קלטר . לשכת המהנדסים והאדריכלים בישראל ; מטרופוליס , Austrian National Library - באדיבות מכין גתה , תל אביב ; לה קורבוזייה : ע , AKG Berlin / Paul Almasy - ת ; AKG Berlin / Jost Schilgen - הונדרטווסר AKG Berlin / Erich Lessina - 146 ? AKG Berlin / Erich Lessing - D'yup ושירים עמי : 8 עמוס עוז , מתחילים סיפור , 1996 , עמי © . 8 כל הזכויות שמורות למחבר ולכתר הוצאה לאור . ירושלים . עמ' : 10 מרטין בובר , תורת הנביאים , תש"ב , 1942 , עמ' © . 152 מוסד ביאליק , ירושלים . עמ' ; 17 סטפן צויג , תרגום : אביגדור המאירי , ירמיהו , תש"י , עמי © . 11-9 הוצאת המחלקה לענייני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית , ירושלים . עמ' : 38 ש . שפרה ויעקב קליין , נימים הרחוקים ההם , 1996 , עמי © . 44-42 הוצאת ספרים עם עובד , תל-אביב . עמ' : 45 מרטין בובר , דרכו של מקרא , תשל"ח , עמי © . 121 מוסד ביאליק , ירושלים . עמ' : 47 בנימין אופנהיימר " , מלחמתו של ירמיהו בנביאי השקר , " בתוך : א . בירם ואחרים ( עורכים , ( ספר נ"גו , תשי"ט , עמי © . 109 החברה לחקר המקרא בישראל , ירושלים . עמ' : 48 מרטין בובר , דרכו של מקרא , תשל"ח , עמ' © . 120-119 מוסד ביאליק , ירושלים . עמ' : 51 צבי אדר , הערכים החינוכיים של התנ"ן , תשכי'ז , עמי © . 103-102 מ . נוימן , יחשלים-תל-אביב . עמ' : 66 אביהו זכאי ( עורך , ( תרגום : אהרון אמיר : אירוגה והעולם החדש , תשנ"ד , 1993 - עמי . 210-209 אקדמון-בית-ההוצאה של הסתדרות הסטודנטים של האוניברסיטה העברית , ירושלים © . הזכויות שמורות למתרגם ולאקו"ם . עמ' : 77 שיר : "האש לוחשת : שרף , " כתב אברהם חלפי , מתוך : שירים , תשמ"ז , עמי . 277 הוצאת הקיבוץ המאוחד , בני ברק © . הזכויות שמורות למחבר ולאקו"ם . עמ' : 81 שיר : "אני נביא עני , " כתב : יהודה עמיחי , מתוך : > ם האגרוף היה פעם יד פתוחה ואצבעות , תש"ן © . כל הזכויות שמורות להוצאת שוקן , ירושלים ותל-אביב . עמ' : 91 פרימו לוי , הזהו אדם , 1990 , ! עמי © . 141-140 הוצאת ספרים עם עובד , תל אביב . עמ' : 106 צבי הרמן , רוח לא כבולה , 1983 , עמי © . 280-277 כתר הוצאה לאור , ירושלים . עמ' 107 תחתון : אחד העם , על פרשת דרכים , תשי"ט , עמי . 181 דביר-הוצאה לאור , תל-אביב . עמ' : 108 יל"ג , כל שירי יהודה לייב גורדון , כרך א , עמי צח-ק . דביר-הוצאה לאור , תל-אביב . עמ' 109 עליון : י . קלחנר , ספר היובל לכבוד מ . מ . קפלן , תשי"ג , עמי קצח-ר Reprinted with permissionof the Jewish Theological Seminary Press . . עמ' 109 תחתון : אברהם מלמט , ישראל בתקופת המקרא , תשמ"ג , עמי © . 255 מוסד ביאליק והחברה לחקר ארץ ישראל ועתיקותיה , ירושלים . עמ' : 124 בוסתנאי עודד , תולדות עם ישראל בימי בית ראשון , תשמ"ד , 1984 - יחידה : 11 יאשיהו ותקופתו , עמי . 26-25 , 14 באדיבות האוניברסיטה הפתוחה , 1984 © . כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה . עמ' : 127 משה ויינפלד " , ירמיהו והמטמורפוזה הרוחנית של ישראל , " בתוך : בן ציון לוריא ( עורך , ( זו לגבורות , תשל"ג , עמי © . 278-244 החברה לחקר המקרא בישראל , ירושלים . עמ' : 132 שיר : "שוב לא נלך , " כתב שמואל רוזן © . כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו"ם . עמ' : 144-143 מתוך אתר של רמב"י : http : // libnet . ac . il : 4555 / ALEPH // start / rmb 01 דצמבר . 2000 באדיבות בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי , ירושלים . השתדלנו לציין את בל המקורות ובעלי הזכויות של הפריטים הלקוחים ממקורות חיצוניים . אנו מתנצלים מראש על כל טעות או השמטה , ואם יובאו לידיעתנו - נתקנן במהדורה הבאה . Every effort has been made to locate and credit all copyright holders . In case of omission or mistake please contact the publisher for . correction in future editions

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר