עמוד:150

יא : 3 , עטי 128 יא : 21-11 , עמי 72 יא : 21-18 , עמי 71 יא : 23-18 , עמי 79 , 72 , 69 יא : 19 , עמי 73 , 70 יא : 20 , עמי 71 יב : 3-1 , עמ' 93 , 79 , 73 , 72 יג : 12-1 , עמי 57 טו : 10 , עמי 80 טו : 21-15 , עמי 14 סו : 16 , עמי 74 , 16 , 13 טז : 4-1 , עמי 56 יז : 5 , עמי 86 יז ; 8-5 , עטי 92 יז : 18-14 , עמי 80 יח : 6-1 , עטי 135 יח : 10-7 , עמי 134 יט : 6 , עמי 125 יט : 11 , עמי 125 כ : 12-7 , עמי 79-74 כ : 18-7 , עמי 14 כא : 3-1 , עמי 133 כב 104 . 100 , 99 : 19-13 , כג : 9 , עמי 51 , 50 כג : 14 , עמי 51 כג : 17 , עמי 51 כג : 22 , עמי 51 כג : 29-25 , עמי 141 כג : 29 , עמי 77 , 61 כג : 40-33 , עמי 53 , 52 כה : 11-8 , עמי 12 ט : 1 , עמי 133 , 32 ט : 2-1 , עמי 31 ט : 6-4 , עמי 98 ט : 6 , עמי 32 ט : 8-7 , עמי 9 ט : 24-7 , עמי 104 , 99 , 98 ט : 8 , עטי 28 ט : 9 , עמי 40 , 29 ט : 24-17 , עמי 99 ט : 23-20 , עמי 118 כז : 1 , עמי 44 כז : 2 , עמי 48 כז : 12-2 , עמי 55 כז : 3 , עמי 44 כז : 8-4 , עמי 48 , 45 , 44 כז : 9 , עמי 44 כז : 10 , עמי 45 כז : 11 , עמי 45 ט / 48 w ; 12 כז : 22-12 , עמי 136 כז : 14 , עמי 44 כז : 16 , עמי 44 כז : 22-19 , עמי 137 כח : 1 , עמי 44 כח : 4-2 , עמי 45 , ' 44 כח : 9-5 , עמי 62 כח : 6 עמ + 5 ' 46 כרו : 7 , עמי 50 כח : 9 , עמי 54 , 49 , 47 , 46 כרו : 10 , עמי 48 , 45 כה : 11 , עמי , 45 , 44 48 , 4 כח : 16-12 , עמי 49 , 48 כח : 17 , עמי 49 כט : 1 , עמי 31 כט , ? ?!? עמי 69 לא : 2-1 , עמי 123 לא : 6-1 , עמי 35 לא : 13-1 . עמי 121 לא י נ m ™ : 22 לא . ג : * עמי 126 לא : 9-3 , עמי 123 לא י 3 : 35 עמ' m לא : 5 , עמי 123 לא י : 8-6 עמי 123 לא : 19-6 , עמי 120 לא : 12 , עמי 126 לא י 1 עמ ' m לא : 19-14 , עמי 146 , 129 לא : 21-14 , עמי 147 לא י 15 : 16 עמ ' י 1 * לא : 19-15 , עמי 123 לא : 19 , עמי 147 לא : 22 , עמי 126 לא 22 . עמי 141 , 123 לא . ? JJ- ^ עמ ' ni לא : 27 , עמי 126 לא : 28 , עמי 126 לא : 30-29 , עמי 127 לא . ^ עמי ™> לא ^ . עמ 127 לא 30 . : 36 עמ 146 ' לא : 32 . עמ ' 146 לב : 15-6 , עמי 57 לב : 12-11 , עמי 88 לב : 15 , עמי 88 לי . י עמ ' 135 לו : 8-1 , עמי 79 לי 5 . : 6 עמי 88 לי . ??&?? עמי 104 , 100 לו : 32-11 , עמי 101 לי . : 1 ~ עמ ' י לי : 18 , עמי 89 לו : 23-19 , עמי 135 לי 20 . : 26 עמי 101 לו : 25 , עמי 101 לו : 26 , עמי 88 לו : 27 , עמי 79 לי י : 30 עמ ' 1 יו לי . ^ ^ י 135 לי ! . ; 16 עמי 102 לי : 12 . עמ ' לי . J ?/ J עמ ' 1 " 2 לי 23 . : 24 עמ ' 1 " 2 לח : 54 , עמי 118 לח : 13-1 , עמי 102 לח : 28-14 , עמי 103 לט : 18-15 , עמי 102 מב : 2 , עמי 10 מג : 3 , עמי 89 מד : 27 , עמי 11 מה : 5-1 , עמי 79 מה : 2 , עמי 88 מה : 3 , עמי 88 , 80 מה : 5 , עמי 88 נא : 59 , עמי 89 ב : 9 , עמי 56 ג : 4-1 , עמי 11 ג : 3 , עמי 56 ג : 26-25 , עמי 56 יא : 19 , עמי 86 ירו : 4-1 , עמי 127 יח : 20 , עמי 127 כ : 16 , עמי 86 ד : 11 , עמי 86 ן : 6 , עמי 30 ג : 15 , עמי 31 ה : 12 , עמי 30 ה : 24-21 , עמי 30 ז : 15-14 , עמי 64 , 18 א : 3 , עמי 54 ג : 4 , עמי 54 ד : 3-1 , עמי 54 ג : 12-9 , עמי 98 ג : 11 , עמי 64 ן , ך 30 88 , % . ן , 65 w i א . 1 , עמי 53 א : 1 , עמי 53 ט : 1 , עמי 53 א : 6 עמ ' n ה : 8 עמי 85 עח . : 64 עמי 41 עח , : 68-6 עמי 120 , 29 עח : 68-60 , עמי 42 קד : 15 , עמי 87 קי : 9 . עמי 87 כ : 1 , עמי 50 ט : 13 , ! עמי 86 יט : 27 , עמי 86 ה : 4 , עמי 147 א : 11 , עמי 147 ח : 5 , עמי 85 ז : 32-25 , עמי 131 כט : 31 , עמי 31

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר