עמוד:146

אחד הממצאים המעניינים העולים מעיון בטבלה הוא שבחמש עשרה השנים האחרונות לא נכתב שוס מאמר בעברית העוסק בפרק ל"א . לעומת זאת נכתבו עליו בתקופה זו עשרים ושמונה מאמרים בשפות זרות שונות . עוד כעשרה מאמרים נכתבו על הפרק בהקשר לפרקים הסמוכים לו . איך אפשר להסביר הבדל כזה בכמות המחקרים על פרק ל"א בעברית ובאנגלית ? בראש ובראשונה , מספר החוקרים בעברית קטן לעומת מספר החוקרים בשפות אחרות ( אנגלית , גרמנית , צרפתית , ספרדית ועוד . ( מובן מאליו כי מספר המחקרים מישראל היה נמוך בהרבה ממספר המחקרים מן העולם כולו . ועוד פרט חשוב - חוקרים מישראל כותבים גם בשפות אחרות ( באנגלית , בעיקר , ( משום שהם מעוניינים שדבריהם יתפרסמו בכתבי עת בחו"ל שיש להם תפוצה גדולה , ויקראו אותם חוקרים מכל העולם . עם זאת , כדאי לשים לב להתעניינות הגדולה בפרק ל"א יחסית לפרקים אחרים בספר ירמיהו . על פרק כו בספר ירמיהו נכתבו תשעה מאמרים , על פרק כט - שנים עשר , ואילו על פרק ל"א - עשרים ושמונה ! מה מקור העניין העצום שמגלים חוקרים לא ישראליים בפרק ל"א דווקא ? יש ודאי כמה תשובות אפשריות לשאלה זו , ואפשר לנסות ולהתחקות אחרי מגמות אלה בעזרת טבלת הנתונים שלוקטו מרמב"י . מעיון בטבלה נראה שהעניין שעמד במוקד רוב המאמרים הוא "הברית החדשה , " המתוארת בפסוקים . 36-30 שמונה עשר מאמרים עוסקים בפסוקים אלה . בעשרה ממאמרים אלה העיסוק מתמקד בהיבטים תיאולוגיים נוצריים או יהודים . הבחו / החדשה jm 7 un iimimni הקישור בין פסוקים אלה בירמיהו ל"א לבין תיאולוגיה ( ובמיוחד תיאולוגיה נוצרית ) אינו שולי : ירמיהו טובע מושג , שיהפוך מאות שנים לאחר מכן למושג מפתח בתיאולוגיה הנוצרית : הברית החדשה שמציע ירמיהו אינה כמו הברית הישנה שנכרתה בעת יציאת מצרים . הברית ההיא , שנכרתה על לוחות אבן , הופרה . הברית החדשה לא תופר שכן - ... " נתתי את תורתי בקרבם ועל לבם אכתבנה " ... ( לא ( 32 , " הברית החדשה זהו השם המקובל לקובץ העיקרי של כתבי הקודש הנוצריים . הנוצרים מאמינים כי עם התגלותו של ישו נוצר עידן חדש המביא עמו בשורות חדשות ואמונה חדשה . הנצרות מקבלת את התנ"ך כספר קדוש , אך מאמינה כי עם הופעת ישו , בשורתו ובשורת שליחיו ותלמידיו נוצרה ברית חדשה בין האל לבין המאמינים . אלה המקבלים את בשורת האמונה החדשה וההולכים בדרכה הם הממשיכים האמיתיים של " ישראל האמיתי" ( לפי דעתם . ( היהודים , הממשיכים להאמין רק בברית הישנה , היוצרים מערכת הלכתית הנסמכת עליה וכופרים בישו המשיח - הפסידו את זכותם לרשת את הארץ ולהיחשב "העם הנבחר . " היהודים הוגדרו כ"ישראל בבשר" בלבד , ואילו הנוצרים הם "ישראל ברוח . " פאולוס ( שחי במאה הראשונה לספירה ) - מממשיכי דרכו של ישו - ביטל את ערכן ומשמעותן של המצוות המעשיות בדת היהודית . בכך פטר פאולוס המוני מאמינים לא יהודים מחובת קיום המצוות וסלל עבורם את הדרך לדת החדשה . . DIVIKD pn עבודת גילוף מתון קבר מתחילת המאה הרביעית לספירה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר