עמוד:102

ככור \ זט"ט - ירמיהו תדקיהו ( פרק לח ) רגליו של ירמיהו מבוססות בטיט בתחתיתו של בור עמוק . ככל שעובר הזמן קטנים סיכוייו של ירמיהו לצאת חי מן הבור . אם לא יטבע בטיט , ימות מרעב או מצמא . הימצאותו של ירמיהו בבור הטיט בימי צדקיהו מפתיעה . תחילת ימי צדקיהו סימנו שינוי לטובה במעמדו של ירמיהו . הוא נע באופן חופשי , המלך החדש והצעיר "חיזר" אחרי הנביא המבוגר , כדי לשמוע את דבר האל , ונראה היה שזוהי התחלה של עידן חדש , שבו המנהיג מעוניין בדבר ה . ' מדוע דווקא בימיו של מלך זה ירמיהו מוצא עצמו בבור הטיט ? אפשר להתחיל את הסיפור בראשיתו של פרק לז , שם מתואר שבימים של מצוקה מדינית המלך שולח אל ירמיהו שליחים בבקשה להתפלל בעד העם . ירמיהו בתגובה ממשיך להטיף לכניעה לבבל , ומעורר בכך את חמת השרים . הם מאשימים אותו בניסיון לערוק למחנה הבבלי ובבגידה , וכולאים אותו בבית יהונתן הסופר ( לז - ( 16-1 , מקום כליאה קשה . כליאה זו אינה מסמנת את קיצם של יחסי ירמיהו וצדקיהו . המלך פונה שוב אל ירמיהו ומבקש שוב לשמוע את דבר ה . ' ירמיהו מבקש מהמלך שישפר את תנאי המעצר שלו , והמלך מעביר אותו לחצר המטרה ( לז . ( 21-17 , ירמיהו ממשיך לשאת את דבריו בעודו עצור בחצר המטרה . נטר \ זטיט ( לח ( 13-1 , קראו פסוקים . 6-1 א . מהו המסר שירמיהו מעביר לעם מחצר המטרה ? ב . מה השרים מחליטים לעשות בעקבות דברים אלה , ומהו הנימוק להחלטתם ? ג . כיצד מגיב המלך על החלטה זו ? מה אפשר ללמוד מתגובה זו על אופיו של המלך ועל מערכת היחסים שלו עם שריו ? בססו את תשובותיכם על הכתוב . עיינו בפסוקים . 13-7 א . מדבריו של עבד-מלך הכושי אפשר ללמוד על המצב בעיר בתקופה שהסיפור מתרחש . האם מידע זה מאיר באור אחר את מעשי הדמויות בסיפור ( ירמיהו , השרים והמלך !( ב . כיצד מגיב המלך על הצעתו של עבד-מלך הכושי , ומה אפשר ללמוד מתגובה זו על עמדותיו כלפי ירמיהו ועל אופיו ? ג . מדוע עבד-מלך משמש מליץ יושר לירמיהו ? אפשר למצוא הסבר להתנהגותו של עבדמלך הכושי בפרק לט בפסוקים . 18-15 עיינו בפסוקים אלה והסבירו . בתיאור השלכת ירמיהו אל הבור והצלתו מודגש היחס המנוכר של השרים לירמיהו בעזרת אמצעים ספרותיים שונים . א . הסבירו כיצד התנהגותו של עבד-מלך הכושי ( שהוא דמות משנה בסיפור ) מבליטה את הניכור בסיפור . בססו את תשובותיכם על הכתוב . ב . עיינו בבראשית לז 24-23 , וציינו קשר לשוני אחד בין הכתוב שם לבין סיפור ירמיהו . ג . הסבירו כיצד האסוציאציה מסיפור יוסף יכולה להדגיש את תחושת הניכור בסיפורו של ירמיהו . חצר המסרה חצר שה"תה כנראה קרובה לבית המלך , ונה כלאו א 0 ירים שהיו ז 3 אים לתנאים מיוחדים . המילה " מסרה" נגזרת כנראה מהשורש נ-ט-ר ( שמר . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר