עמוד:92

סיפורו של אלישע בן אבויה הוא סיפור קיצוני . הוא מדגיש את עוצמתן של השאלות שמעלה הסתירה בין התפיסה שהאלוהים תמיד פועל בצדק לבין חוסר הצדק שנתקלים בו בחיי היום יום . האם ה 0 ו * ן " / ב ו / הוג ב 1 דק ? התפיסה שלפיה האל אמור לנהוג בהתאם לעקרונות הצדק ( תפיסה בסיסית כספרות המקראית ) אינה מובנת מאליה . יש בידינו טקסטים של תרבויות אחרות , המציגים עולם דתי שבו האל אינו פועל בצדק , אלא בשרירותיות ומתוך גחמות שונות . למשל , במיתוס הבבלי "אתרח'סיס" מובא סיפור דומה מאוד בתוכנו לסיפור המבול המקראי - מבול עז ניתך על הארץ ומוחה את האנושות כולה , חוץ מאדם אחד שבונה לעצמו ספינה . אחד ההבדלים המרכזיים בין סיפור המבול המקראי לסיפור המבול הבבלי הוא תפיסת האל - האל המקראי מחליט להביא מבול על הארץ בגלל חטאי בני האדם , ואילו האל הבבלי אנליל מחליט להביא מבול מסיבות אחרות לגמרי : כלומר , בני האדם מפריעים לאנליל לישון , ובתגובה הוא מחליט להשמיד אותם . בני האדם לא מחליטים להפסיק לסגוד לאנליל עקב כך , ובוודאי שאינם מטילים ספק בקיומו . ירמיהו ורתדי , האלוהי מיתוסים מעין אלה מאפיינים את הסביבה התרבותית שבה נוצרו ספרי המקרא . אולם בספרי המקרא , המרבים לטפל בשאלות הקשורות לצדק האלוהי , אנו פוגשים גישות שונות מאוד מגישת המיתוס של אתרח'סיס . שאלות העוסקות בצדק האלוהי באות לידי ביטוי בעיקר בספרות המזמורית ובספרות החוכמה ( ספר איוב * סובב כולו סביב שאלות אלה . ( הן מעלות נושאים כואבים , רלוונטיים לכול ומרכזיים מאוד בחיי הרגש של היחיד ושל החברה , והספרות המזמורית היא הסתה הספרותית המתאימה ביותר לביטויים כאלה . גם הטיפול של ירמיהו בשאלה נושא לעתים אופי שירימזמורי . בפרק יז , למשל , ירמיהו נושא דברים על הצדיק והרשע , ויש בדבריו אלמנטים המופיעים במזמור א בספר תהילים : ספר איוב - ספר מקראי המספר את סיפורו של איוב , איש צדיק שהאל ממיט עליו שורה של אסונות ובודק את נאמנותו אליו באמצעות תגובותיו לאסונות אלה . רוב הספר הוא ויכוח פיוטי בין איוב לבין חבריו המנסים לנחם אותו . הוויכוח מציג גישות שונות להתמודדות עם הרוע בעולם . פסיפס המתאר את המבול . איסליה , המאה ה . 14-

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר