עמוד:72

האם בקשת הנקמה של ירמיהו משמעותה כישלון של שליחותו הנבואית ! כדי לבדוק שאלה זו ניעזר בדברי המכילתא . יחסי האל והעם מתוארים שם כיחסים מתוחים בין אב ( האל ) לבנו ( העם , ( והנביא הוא מעין מתווך , הנקלע לתוך מערכת היחסים הזו . הדרשן במכילתא מאפיין שלושה סוגי נביאים , בהתאם לעמדה שהם נוקטים כלפי מערכת היחסים הזאת : ... " אחד תבע כבוד האב וכבוד הבן ואחד תבע כבוד האב ולא כבוד הבן . ואחד תבע כבוד הבן ולא כבוד האב " ... ( מכילתא פרשת בא מסכתא דפסחא פרשה א ) כלומר , יש נביא שמייצג את האל ואת העם באופן שווה ; יש נביא שתובע רק את כבוד האב - הוא מייצג את האל בלבד , ויש נביא שתובע רק את כבוד הבן - הוא מייצג את העם בלבד , ואינו מייצג את האינטרסים של האל . הדרשן במכילתא מסווג את ירמיהו כאב טיפוס לנביא מן הסוג הראשון - "ירמיה תבע כבוד האב וכבוד הבן . " | עיינו שוב בפרק יא . 21-20 , לפי פסוקים אלה אפשר לאפיין את ירמיהו כנביא שתבע את "כבוד האב וכבוד הבן . " הביאו ראיות מן הכתוב . | עיינו בפרק יא . 14-11 , א . מה דורש הי מירמיהו בפסוק ? 14 ב . מה אפשר ללמוד מדרישה זו על יחסו של ירמיהו ל"כבוד הבן" י כיצד מצטייר בעיניכם ירמיהו על פי פרק יא - 21-11 , האם בפסוקים אלה אנו פוגשים את ירמיהו האדם , או אולי את ירמיהו השליח ? הסבירו את דעתכם . | האם בקשת הנקמה של ירמיהו משמעותה כישלון של שליחותו הנבואית ? עימות עם r : m p האלוהי 1 קראו פרק יב . 3-1 , מדוע לדעתכם בחרו עורכי הספר לשבץ את דברי ההתרסה של ירמיהו " אריב אליך" מיד לאחר הדברים המופיעים בפרק יא ? 23-18 , הביאו ראיות לדבריכם מן הכתוב . / הסבירו כיצד הצהרתו של ירמיהו "צדיק אתה ה" נותנת הצדקה להתרסתו "אןיב אליך . '' המכילתא קובץ של מדרשי הלכה . הקובץ כולל דרשות של תנאים ( בעיקר ) לפסוקים מספר שמות . רוב הדרשות הן הלכתיות ומיעוסן דרשות אגדתיות , הגותיות וחינוכיות . חוקרים רבים סבורים שקובץ , rn nr אחד ממקורותיה של המשנה , ושחלקו הגדול נערך עוד לפני חתימתה . " אריב )) יב ( 1 , ההתרסה של ירמיהו כנגד האל 1 פנ"ה לצדק האלוהי אופיינית מאוד לספרות המזמורית במקרא בפרס ובנדרח הקדום בכלל . אם תראו לדעת עוד על פניות כאלה , עיינו בהעשרה "ירמיהו ושאלת הצדק האלוהי " בעמ י . 91

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר