עמוד:66

סגור בחדר מיוחד בקדושה ובטהרה אחר שהתפללתי תפילת לחש בבכי גדול בהיותי עסוק בתחנונים הנה רוח על פני יחלף תסמר שערות בשרי וארכובותי דא לדא נקשן = ] עצמותי נקשו זו לזו ] ... וראיתי מראות אלהים כל היום ההוא וכל הלילה ואז נבאתי נבואה גמורה כאחד מן הנביאים . " ... בעקבות חזונות מעין אלה החל נתן להירתם לשליחות נבואית ולנבא על בואו של המשיח - שבתאי צבי . בשורה זו פשטה בכל רחבי העולם היהודי וסחפה תנועה עצומה של יהודים מאנגליה ועד תימן שהאמינו שהמשיח אכן בא . בחודש אפריל , 1503 בעת שהיה במסעו הרביעי והאחרון , פקדו את כריסטופר קולומבוס ( ממגלי יבשת אמריקה ) ואת אנשי צוותו תלאות רבות -.שפך הנהר נסתם באדמת סחף , האוניות היו אכולות תולעים , הים סער , חלק מאנשי המשלחת ( ובהם אחיו של קולומבוס ) נותרו לכודים באונייה , וחלק אחר של אנשיו נהרג בידי האינדיאנים . לאחר שקולומבוס נואש מהסיכוי לקבל עזרה הוא נרדם באפיסת כוחות . את מה שאירע לאחר שנרדם הוא תיאר ביומנו : ... " שמעתי קול רחום וחנון דובר אלי לאמור : 'הוי איש סכל ונרפה ... במה הגדיל האלוהים לעשות למשה או לדוד עבדו ? הלא מאז נולדת הוא שומרך ונוצרך כל הימים ... לך נתן את שערי גבולותיו של ים האוקיינוס ... ובארצות רבות שמעו למצוותך ... רחמי האל אין קץ למו ; זיקנתך לא תמנע ממך להשיג את כל הגדולות והנצורות ... אברהם בן יותר ממאה שנה היה כאשר הוליד את יצחק ... ואל תירא ; בטח והאמן ; כל התלאות האלו כתובות עלי שיש ואינן בלא סיבה ... ' קמתי וכתום תשעה ימים בא מזג אויר טוב " ... ( מתוך "אירופה והעולם החדש , " בתרגום אהרון אמיר , אביהו זכאי ( עורך , ( עמ' ( 210-209 האם חוויית הנבואה שחווה קולומבוס מזכירה חיזיון של נביא עממי או של נביא קלאסי ? נמקו . בשנים האחרונות התפרסמו קטעים אישיים מכתבי הרב אברהם יצחק הכהן קוק * שהוסתר ! כמשך עשרות שנים . באחד מקטעים אלה מתאר חרב קוק , שחלק נכבד מהגותו עוסק בתופעת הנבואה , חוויה אישית : " ואקשיב ואשמע מתוך מעמקי נשמתי , מתוך רגשי לבבי קול אדוני קורא . ואחרד חרדה גדולה הככה ירדתי כי לנביא שקר אהיה , לאמר ה' שלחני ולא נגלה אלי דבר אדני . ואשמע קול נשמתי הומה " ... ( שמונה קבצים , ב , קובץ ד פסקה יז ) איזה ספק עוררה ברב קוק חוויית הנבואה שחווה ? האם אפשר ללמוד מדבריו שראה את עצמו כנביא שליח ? הסבירו . האם לדעתכם יש בחברה שלנו כיום טי שממלא את התפקיד החברתי שמילאו הנביאים בסוף ימי הבית הראשון ? הסבירו . הרב אברהם יצחק הכהן קוק ( 1936-18651 היה הרב הראשי לישראל ןמההתים הבולטים של הציונות הדתית . הוא כתב חיבורים רבים של הגות מקורית , פרשנות והלכה . אליהו עולה נסערה השמיימה , מותיר את אלישע משרתו ומחליפו עם האדרת שלו D' ^ D ) ב ב . ( 14-1 , ציור רוסי מראשית המאה ה . 17-

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר