עמוד:53

בספר ירמיהו כג 40-33 , אפשר למצוא עדות לוויכוח בין ירמיהו לבין העם , הכוהן והנביא . אלה היו שואלים אותו "מה משא ה" ( פסי , ( 33 וירמיהו היה משיב להם תוך כדי שימוש בדו-משמעות של השורש נ-ש-א ( פסי . ( 36 הסבירו מה פירוש "משא" בשאלת העם לירמיהו ) ? היעזרו בפסוקים ( 36-35 על שאלת העם אומר אלוהים לירמיהו ... " ואמדת אליהם את מה משא " ... ( פס' . ( 33 בתרגום השבעים כתוב : "אתם המשא . " א . הסבירו מה פירוש "משא" בתשובת ירמיהו , על פי תרגום השבעים ) ? היעזרו במשמעויות של המילה שמצאתם בפעילויות הקודמות ( . ב . בהמשך הפסוק נאמר "ונטשתי אתכם . " כיצד זה מחזק את תרגום השבעים ? ג . על פי תרגום השבעים ירמיהו עונה באירוניה על שאלת העם האירונית . הסבירו . תרגום השבעים אחד התרגומים הראשונים של המקרא לשפה זרה . כפי הנראה רוב התרגום נואר באלכסנדריה שבמצרים במאה ה3- לפני הספירה . על פי מסורות המובאות בספרות התלמודית ובספרות החיצונית , התרגום לתורה "הוזמן " על ידי המלך תלמי ונוצר על ידי שבעים חכמים יהודים . תרגום השבעים היווה מקור לתרגומים אחרים והתקבל על ידי אבות הכנסייה הנוצרית . חלוקה למילים בכתבי היד העתיקים נכתבו השורות בצפיפות גדולה וללא הפרדה בין מילה למילה . מסיבה זו היה קשה להבחין בין ראשית המילה לסופה , ובשעת העתקה נפלו סעויות רבות . " תכן שהפסוק שלפנינו הוא דוגמה לתופעה זו : אולי "את מה משא " היה מלכתחילה "אתם המשא . " בימי הביניים התפתרוה מאוד מלאכת התרגום . לעתים תכופות נעשו התרגומים בידי זוגות של מתרגמים - כל אחד מהם שלט בשפה אחרת , ולשניהם הייתה שפה משותפת שבאמצעותה תקשרו זה עם זה . בתמונה - איור מתוך כתב יד מן המאה ה12- ( פלרמו , איסליה , ( ובו נראים זוגות של מתרגמים ממקומות שונים בעולם : יוונים ( מזוקנים , ( מוסלמים ( חובשי תרבוש ) ולסינים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר