עמוד:48

בירמיהו מב 7-1 , מסופר שלאחר רצח גדליהו בן אחיקם פונה שארית הפליטה אל ירמיהו בבקשה : " והתפלל בעדנו אל ה' אלוהיו ? ויגד לנו ... את הדרך אשר נלך בה ואת הדבר אשר נ 57 שה " . ירמיהו נעתר לבקשת העם , ואז הכתוב אומר : " ייל'י כ ? קץ 57 שךת ימים ויהי דבר ה' אל ירמיהו " . ( ירמיהו מב ( 7-2 , הרמב '' ם מסביר במה שונה משה משאר הנביאים ואומר : " כל הנביאים אין מתנבאים בכל עת שירצו משה רבינו אינו כן אלא כל זמן שיחפוץ רוח הקודש לובשתו ונבואה שורה עליו ואינו צריך לכוין דעתו ולהזדמן לה שהרי הוא מכוון ומזומן ועומד כמלאכי השרת " ... ( משנה תורה , הלכות יסודי התורה , פרק ז , הלכה ו ) מרטין בובר שואל.- מדוע ירמיהו שותק והולך כשהעול נשבר ? הוא גם מנסה לענות על השאלה : אלוהים פועל בהיסטוריה שיש בה התרחשויות ושינויים כל הזמן . ההיסטוריה משתנה , וכך גם רצונו של האל . האל "מקשיב" לשינויים ומשנה את רצונו בהתאם . " אמנם ךבר אליו אלהים לפני שעה . אולם עתה שעה אחרת היא . היסטוריה הולכת ומתרחשת , והיסטוריה פירושה שאין שעה דומה לחברתה . אלוהים פועל בהיסטוריה , ואלוהים אינו מנגנון , כביכול , שאם כיננו אותו מתנועע הוא בקצב שווה עד תומו , אלוהים חיים הוא ... אלוהים יש לו אמת , אבל אין לו שיטה . אמיתו מתבטאת ברצונו , אבל רצונו אינו תכנית ... העולם האנושי מחונן גם הוא על ידו ברצון ... ואלוהים , השם לבו לרצון זה ולשינויים אפשריים אלה , יכול , כשישתנה העולם האנושי , לשנות את רצונו הוא כלפיו ... צריך ללכת ולהטות אוזן מחדש " . ( מתוך "דרכו של מקראי ; מאת מרטין בובר , עמי ( 120-119 " אחרי שבור חנניה הנביא את המוטה" ( כח ( 12 , ירמיהו חוזר ומתייצב מול חנניה בצורה שונה . ציינו שלושה דברים שמבטאים את השינוי בהתנהגותו של ירמיהו ( פסי . ( 16-13 | בפסוק 13 שוב נקרא ירמיהו לעשות מוטות . המעשים הסמליים הקשורים במוטות עוברים במהלך הסיפור כמה גלגולים : ? כז 12 , 8 , 2 , ? כח 11-10 , ? כח 14-13 , אפשר להגיד שגלגולו של הסמל הוא גלגולו של הוויכוח בין ירמיהו לחנניה . הסבירו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר