עמוד:44

עזקר ואמת בנבואה 1 D trp כז , כרו נבוכדנאצר מלך בבל עסוק בדיכוי מרידה פנימית בממלכתו . מצב זה מעורר אצל עמי האזור תחושה שבבל נחלשת והולכת , וזוהי הזדמנות למרוד בה ולהשתחרר מעולה . על הרקע הזה מכנס צדקיהו מלך יהודה את נציגי האזור ( אדום , מואב , עמון , צור וצידון ) בירושלים , ועליהם לקבל החלטה מדינית . " לכבוד" כינוס הנציגים מצווה האל על ירמיהו לעשות מוסרות ומוטות , לשים אותם על צווארו ולהשמיע את דבריו . ירמיהו מתווכח עם סכיכתו ; , מדבריו של ירמיהו בפרק כז עולים הדי הוויכוח שלו עם סביבתו . א . על מה מתנהל הוויכוח ? ב . מהי העמדה שירמיהו מציג ? בפסוקים 8-4 ירמיהו מסביר את התפיסה שמאחורי עמדתו . הסבירו אותה . | הוויכוח של ירמיהו עם "הנביאים" חוזר ומוזכר שלוש פעמים ( כז . ( 16 , 14 , 9 , א . מהי עמדת הנביאים כפי שמציג אותה ירמיהו ? ב . למה הוויכוח עם הנביאים מוזכר כמה פעמים ? ירמיהו מתווכח עם חנניה ירמיהו איננו היחיד המביע את עמדתו בפומבי . מולו ניצב חנניה בן עזור "הנביא אשר מגבעון" ( כח . ( 1 , גם הוא עומד בבית ה' לעיני הכוהנים וכל העם ומשמיע את דבריו . קראו פסוקים 11 , 4-2 בפרק כח . מהי העמדה הפוליטית שמציג חנניה ? בפסוק , 1 הפתיחה לפרק כז כולו , נאמר " .- בראשית ממלכת יהויקים בן-יאשיהו מלך יהודה היה הדבר ... בפסוק 3 נאמר : ... " ושלחתם ... ביד מלאכים הבאים ירושלים אל צדקיהו מלך יהודה . " נראה שהכותרת ( פסוק ( 1 מקורה בסעות . פעמים רבות מגילות הנבואה נאספו לפני שהייתה להן כותרת או מילות הקדמה , ואלה נוספו בתקופה מאוחרת יותר . כלי בית הי במזרח הקדמון נהגו בעת כיבוש להחרים את הכלים מן המקדשים הנכבשים . במלי'כ כד , 1 3 מסופר על לקיחת הכלים לבבל בעת גלות 'הויכין . הנביאים ראו בפעולה זו פגיעה בכבוד האל , והחזרתם למקומם נחשבה כהחזרת כבודו . מכאן אף ברורה דעתם שאלוהים ידאג להצלחת המרד בבבל . על ( כח { 1 ) : ( 3 , כלי רתמה לב 7 ןר בעת עבודתו , העשוי על-פי רוב שני מו 0 ות המונחים על צווארו . לע יל היו מחברים את המושכות ( המוסרות . ( ( 2 ) מעמסה , נטל , חובה . ציור קיר שנתגלה בקבר מצרי מן המאה ה15- לפני הספירה . שימו לב לעול המונח על קרני ה ₪ ר המושך את המחרשה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר