עמוד:41

חורגן שילה למרות ההבדלים השונים בין התיאורים המקראיים השונים , נראה שלפחות בימיו של עלי הכוהן היה המשכן בשילה מקום פולחן מרכזי וחשוב , שמשך אליו גם קהל מאזורים מרוחקים . לאחר ימי עלי ושמואל לא מוזכר במקרא מקום פולחן מרכזי . פרשנים קישרו באופן טבעי בין ה"היעלמות" הזו של שילה לאזכורים מאוחרים של גורל שילה בספר ירמיהו : ירמיהו מאיים שגורל המקדש בירושלים יהיה כגורל שילה בירושלים . לגורלו העגום של המרכז הדתי בשילה יש הדים גם בספר תהילים : ... " ויכעיסוהו בבמותם ובפסיליהם יקניאוהו . שמע אלהים ויתעבו וימאס מאד בישראל . T-: ? - ? ?? : T : : - ; T : •? ויטש משכן שלו אהל שכן באדם . ו » תן לשבי עז-ו ותפארתו ביד צר . ויסגר לחרב עמו ובנחלתו התעבה בחוריו אכלה אש ובתולתיו לא הוללו . T T ! T : TT כהניו בחרב נפלו ואלמנתיו לא תבכינה " . T ~ : " . •' T ::- : T T v י r / : ( תהילים עח ( 64-58 , שני האזכורים של גורל שילה , בירמיהו ובתהילים , באים מתוך התבוננות שלאחר מעשה במאורע קשה שהתרחש שנים רבות קודם לכן . אס החורבן השאיר רושם כל כך קשה על העם , מדוע אין הוא נזכר כלל בסיפור עלי ( שמואל א , ד ) י מדוע המספר של ספר שמואל מתאר בפירוט את מות עלי הזקן ואת הולדת נכדו , אבל "שוכח" לתאר מאורע בעל חשיבות לאומית מרכזית כמו חורבן שילה ? האם באמת חרב המשכן בשילה , כפי שנרמז בירמיהו ובתהילים ? האם חורבן זה אכן אירע בימי עלי ושמואל ? או שמא מדובר בחורבן מתקופה אחרת ? בספרי המקרא קשה למצוא תשובות לשאלות אלה . ננסה להיעזר במידע שאספו ארכיאולוגים , שחפרו במקומה המשוער של שילה המקראית . AhiMOiMH Hxtmn הממצאים הארכיאולוגיים בעניין שילה מעטים ואינם חד משמעיים - כמה חרסים , קטעים של מבנים , שאריות מזון וכדומה ) . כדי לעמוד על הבעייתיות שבניתוח הממצאים , נסו לשער מה הייתם מסיקים על תושבי הבית שלכם , כארכיאולוגים שחופרים במקום בעוד כמה מאות שנים , אם לרשותכם היו עומדים כמה פתיתי קורנפלקס , מסך של טלוויזיה , מכנסי ג'ינס קרועים וברז חלוד . ומה הייתם מסיקים אם , למשל , הייתם מוצאים מזוזה , שלד של חתול , מטאטא ובובת ברבי (? את החפירות בשילה החלו חוקרים מדנמרק ב . 1922- החפירות נמשכו לסירוגין עד 1932 ונפסקו עם מותו הפתאומי של ראש המשלחת . בתחילת שנות השמונים חידשה את החפירות משלחת ישראלית . קנקני "שפת צווארון" שנמצאו בשילה . אופי השפה Vtii הנד "חודי לממצאים מתקופת ההתנחלות בארץ .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר