עמוד:31

דברי ירמיהו - עיתוי לא מתלח דבריו של ירמיהו הרגיזו את העם והסעירו אותו עד כדי איום על חייו . מדוע התגובה כל כך חריפה ? | בפרקים ז ; 2-1 , כו 2-1 , נאמר לירמיהו במפורש היכן ומתי עליו לעמוד ולשאת את דבר ה . ' מדוע , לדעתכם , נץטווה ירמיהו לומר את דבריו במקום הזה ובזמן הזה דווקא ? | על רקע המקום והזמן ההם ירמיהו פונה אל העם ואומר : ... " עלותיכם ספו " ... ( ז . ( 21 , א . מה אומר ירמיהו לעם ( היעזרו בפירושים ל '' ספו" ול"עולה וזבח ?( " ב . כיצד נוצרת אירוניה בדבריו של ירמיהו ? ג . מהי הביקורת שירמיהו משמיע באמצעות האירוניה ) ? היעזרו בכפל הפירושים ל"ספו ( . " 1 ירמיהו יוצא נגד הקורבנות ( ז , ( 22-21 , אבל אנו מוצאים בתורה מחויבות להקרבת קורבנות : א . מה העם יכול לטעון כנגד טענת ירמיהו "לא צויתים'' ב . מה לדעת ירמיהו ציווה האל ( ז ?( 23 , שער בית הי למקדש היו כמה שערים . השער הראשי למקדש היה כנראה מקום מפגש והתכנסות , בעיקר בימי חג ומועד . נראה שירמיהו התבקש לשאת את דבריו ( ז ( 2 , בחצר שמאחורי שער המזרח , שבו עברו המוני עולי הרגל . העלייה לרגל בחגים ( פסח , שבועות וסוכות ) נתפסה כחובה דתית לאומית ( שמות לד ; 23 , דברים ץ ( 16 ולאחד מסימני ההיכר המהותיים של החג . ספו ( ז : ( 21 , מלשון תוספת , להוסיף ( במדבר לב ; 14 , ירמיהו כס ( 1 , מלשון סוף , אובדן ( עמוס ג . ( 15 , עולה וזבח שמות קורבנות המופיעים כצמד ומבסאים את מוסד הקורבנות בכללותו . זהו חלק מהפולחן שהאדם מקריב לאל מתוך כבוד , הרגשת שותפות , רגשי תודה , הערצה , נאמנות וכפרה . עולה קורבן המוזכר לרוב כמעשה פולחן חשוב המציין מאורעות בלתי רגילים ( בראשית ח ; 20 , שופסים ו ; 6 , שמואל ב כד ( 22 , וכן בהקשרים של חסא וכפרה ( ויקרא ה . ( 10-1 , קרבן העולה נשרף כולו לאלוהים . זבח מכונה גם זבח-שלמים . קורבן הבא לסמל שלמות של היחיד - החברה - והאלוהים . הוא מציין שמחת חג , התאספות המשפחה במועדים קבועים , מאורעות חברתיים , שמחות פרסיות ושעות מצוקה ומשבר ( דברים , כז ; 7 , 6 , שמואל ב כד , ; 25-21 דברי הימים ב כס . ( 31 , קורבן הזבח נאכל בחלקו על ידי הבעלים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר