עמוד:30

נביאים אחרים ויחסם לפולחן ירמיהו איננו הנביא הראשון המעלה את שאלת הפולחן . גם נביאים אחרים דיברו בנבואותיהם על עבודת האלוהים ועל הקרבת הקורבנות . כיצד נביאים אחרים ביטאו את היחס שבין פולחן למוסר ? האם עמדתם דומה לזו של ירמיהו ? | לפניכם כמה קטעים מדברי כמה נביאים . קראו אותם . עשס " כי יל ^ תי לבים פשעיכם ... צררי צדיק לקחי כפר ... שנאתי מאסתי חגיכם ולא אריח בעצרתיכם ... ריגל כמים משפט וצךלןה כנחל איתן " . ( ה ( 24-21 , 12 , ישעיהו " למה לי רב זבחיכם ... כי תב T י או לראות T" פני T T מי בקש " זאת מידכם ... V : V חדשיכם ומועדיכם שנאה נפשי היו עלי לטךח ... חדלו הרע . למדו היטב דרשו משפט " ... ( א ( 17-11 , הושע " כי חסד חפצתי ולא זבח , ודעת אלהים מעלות " . ( 6 , 1 ) טי ? 0 "ךייךצה ה' באלפי אילים ברבבות נחלי שמן ... הגיד לןל אךם מה טוב ומה ה' דוךש ממןל כי אם ; עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלהיף " . 1 > ו ( 8-7 , | מה חושבים נביאים אלה על הקשר בין פולחן למוסר , ומהי ההתנהגות הרצויה לדעתם ? מדברי הנביאים האחרים אנו רואים שאץ חדש בדברי ירמיהו 3 . כיאים שניבאו לפניו אמר ! דברים רומים . אבל עליהם לא נאמר שרץ ! לפגוע בהם ! מרוע רץה העם לפגוע בירמיהו ? ואולי יש לחפש את הרקע לחגובוז העם לא רק בתוס דבריו של ירמיהו אלא גם כהקשר שהם נאמרו ? ארבעת הנביאים ישעיהו , מיכה , הושע ועמוס הם בני אותה תקופה ופעלו בערך מאה שנה לפני ירמיהו . ישעיהו ומיכה ניבאו ביהודה , ואילו הושע ועמוס ניבאו כישראל . מזבח ממוחזר מכריחם שנתגלו בתל באר שבע , כפי הנראה מן המאה התשיעית לפני הספירה . המזבח פורק כנראה בימי הרפורמה של r \ 1 m inym ובאבניו נעשה שימוש חוזר לבניית מחסנים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר