עמוד:28

פולח ן ו מ ו סירמיהו נושא נאום תוכחה קשה ביותר , שעניינו פולחן ומוסר בעבודת האלוהים . הוא יוצא נגד התנהגות העם במקדש ונגד אמונות , דעות ועמדות שהעם מחזיק בהן . בפרק ז פסוקים 28-1 מופיע נאומו של ירמיהו בצורה מפורטת . אין בפרק תגובה של העם ( וסביר להניח שהעם הגיב על הדברים הקשים ששמע . ( לעומת זאת , בפרק כו ( שכותרתו דומה לכותרת של פרק ז ) מופיעה תמצית הנאום של ירמיהו באותו מעמד , ומיד אחר כך - תגובת העם . בנאומו של ירמיהו בולטת ההשוואה בין גורל המקדש בשילה לגורל המקדש בירושלים "ועשיתי לבית ... כאשר עשיתי לשלו " . ( ז . ( 14 , הדברים האלה עוררו מיד את תגובת העם , והכתוב מספר את מה שאירע לנביא בעקבות הדברים ... " : ניתפשו אתו הכהנים והנביאים וכל העם לאטו - מות תמות " . ( כו . ( 8 , האם עד כדי כך היו נוראים הדברים ? מה גרם לשומעים להגיב תגובה קיצונית כל כך ? מה העלה את חמתם עד כדי כך שרצו להמית אותו ? עמדת האלוהים - כעיני העם ובעיני ירמיהו אלוהים מצווה על ירמיהו לבוא אל המקדש ולומר לעם דברי ביקורת חריפים על התנהגותו . מתוך דברי ירמיהו ומתוך תיאורו את התנהגות העם ( ז ( 11-4 , נחשפת מחלוקת חריפה בין ירמיהו לעם באשר לעבודת האלוהים הרצויה . ירמיהו קורא לעם שלא לבטוח בדברי השקר ... " היכל הי , היכל ה , היכל ה' המה " . ( פסוק . ( 4 כוונת החזרה אינה ברורה לחלוטין . בין הפרשנים יש הרואים בחזרה ביטוי ללעג , ויש הרואים בה הדגשה של המסר שירמיהו מנסה להעביר . כל הפרשנים מסכימים שבקריאה חוזרת זו ירמיהו יוצא נגד תפיסת העם הקשורה במקדש . א . תארו במילים שלכם את התנהגות העם ( מן החטא ועד "נצלנו" וחוזר חלילה . ( ב . התנהגות העם מבטאת את השקפתו בעניין הקשר בין פולחן למוסר . הסבירו את ההשקפה הזו . | עיינו בדברי תרגום יונתן לפסוק 4 ( התרגום נכתב בארמית ואנו מביאים אותו בעברית : ( לא תבטחו לכם על דברי נביאי השקר שאומרים : לפני היכל ה' אתם מתפללים לפני היכל ה' אתם זובחים לפני היכל ה' אתם משתחווים שלוש פעמים בשנה אתם מתראים לפניו על פי תרגום יונתן נביאי השקר מרגיעים את העם ב"דבךי השקר . " א . מהו ההסבר לחזרות על הביטוי "היכל ה '" לפי תרגום יונתן ? ב . מדוע "דברי השקר" האלה מרגיעים את העם וגורמים לו להרגיש בטוח ? הקשר בין פרק ז לפרק כו יש הרואים בפרק כו המשך ישיר לפרק ז . בפרק ז הדגש הוא על תוכן הנאום , ובפרק כו הדגש הוא על קורות ירמיהו בעקבות הנאום . עורכי הספר לא איחדו את שני האזכורים למקור אחד , ובפרק כו קיצרו את הנאום ( המפורנו בפרק ז ) והאריכו בתיאור קורותיו של הנביא . עוד על בעיות הקשורות בעריכה קרא 1 בהעשרה "עריכת ספר ירמיהו . " תרגום יונתן - ת" תרגום של ספרי הנביאים לארמית . המסורת "רו 0 ה תרגום זה לתנא יונתן בן עוזיאל שהיה תנא קדום . חוקרי תרגום סבורים שהתרגום חובר מאות שנים מאוחר יותר ( בסביבות המאה ה3- לספירה , ( אבל בזכות "חוסו של התרגום לתנא קדום הוא זכה למעמד מיוחד . התרגום צמוד בדרך כלל ל 0 ק 00 המקראי , אולם לעתים הוא משלב ברברי ! הרחבות לטקסס המקראי המבוססות על הספרות המדרשית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר