עמוד:26

היה חושף את המסר הזה דווקא , ולכן ירמיהו זוכה לשבח על הפענוח שלג.. /' היטבת לראות " ... : ירמיהו א ( 12 , במקרא יש גם מקרים שבהם הנביא רואה את החזון , את התמונה , אך אינו מצליח לפענח אותו . למשל , בספר זכריה ( פרק ד ) הנביא מנהל שיחה עם המלאך המלווה את חזיונותיו , שאותו הוא מכנה "המלאך הדובר בי : " " וישב T T המלאך I T : ה -דבר •• בי . .. ויעירני ... כאיש : . : אשר v - יערר ? משנתו . T ; . ויאמר אלי מה אתה ראה " ... ( זכריה ד ( 2-1 , לשאלת המלאך מתאר הנביא את התמונה שראה : ... " ויאמר ראיתי והנה ? : T — T •* מנורת זהב כלה וגלה על . : T ? ., TT - : . - T ראשה ושבעה נרתיה עליה : T T v T T v ?? T : שבעה ושבעה מוצקות לנרות אשר על ראשה . ושנים זיתים עליה אחד T V T V T ... . - . . מימין 1 הגלה ?_ - : T ואחד T - . על שמאלה " ... ( זכריה ד ( 3-2 , הנביא מתאר בפירוט רב את המנורה שראה , אולם בניגוד לירמיהו הוא אינו מצליח לחלץ את המסר מהתמונה שראה , והוא שואל את המלאך : ... " ואען ואמר אל המלאך הדבר בי לאמו מה אלה אדני " ... ( זכריה ד ( 4 , המלאך מופתע שהנביא אינו מפענח את המסר ושואל בפליאה : nan זז $ המלאך הדבר בי ויאמר אלי הלוא ידעת מה המה אלה ואמר לא אדני " . ( זכריה ד ( 5 , בניגוד לדוגמה זו ירמיהו אמנם מפענח את החזונות שהוא רואה , אולם גם אצלו אפשר להבחין ברמות שונות של פענוח . כך למשל מן המראה השני שבפרק א - "סיר נפוח אני ראה ופניו מפני צפונה" ( א , ( 13 , לומד ירמיהו ש"מצפון תפתח הרעה על כל ישבי הארץ" ( א , ( 14 , מסקנה זו עדיין מעורפלת למדי בשלב זה . רק במשך הזמן , כשהמציאות המדינית הולכת ומתבהרת , גם המסר הנבואי הזה הולך ומתבהר , ובנבואות אחרות ( מאוחרות יותר כנראה ) ירמיהו כבר מסוגל להצביע על טיבה של רעה זו ( החורבן ) ועל מקורה הצפוני ( ממלכת בבל . ( הניתוח שהצגנו כאן הוא רק אפשרות אחת להסביר את החוויה . הניתוח הזה נעשה ברוח פירושו של הרמב"ם , ויש רבים החולקים על הסבר זה . מה שמייחד את פירושו של הרמב"ם הוא המחשבה שבמוקד החוויה הנבואית מצוי תהליך שבו הנביא מתפקד כפרשן של עצמו , תהליך שבו לתבונתו של הנביא יש תפקיד מרכזי . עיע 1 בעמוס ח . 2-1 , כנבואה זו רואה הנביא "כלוב קיץ" - סל פירות . מה המסר העולה ממראה זה ! • הסבירו , על פי גישתו של הרמב"ם , כיצד הגיע הנביא למסר זה . Vv פ המ ! 0 ות n'onyn נקבו הנביא זכריה במבנה שבתמונה . המבנה צופה אל ח 1 מ ! ת ירושלים העתיקה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר