עמוד:10

פסוקים 3-2 מתארים את זמן נבואתו של ירמיהו . אפשר לציין זמן בכמה דרכים : בעזרת תאריכים , בעזרת שמות מלכים , בעזרת אירועים וכדומה . הכותב בחר לתאר את זמנו של ירמיהו בעזרת שמות המלכים שבימיהם ניבא ובעזרת אזכור של אירוע היסטורי בולט . א . ציון הזמן שבו החל ירמיהו להינבא הוא תזכורת לאירוע חשוב שאירע בסמוך לזמן זה . מהו אירוע זה ) ? היעזרו במלכים ב כב :, , כג ( 15-1 , ב . מהו האירוע המצוין כחותם את נבואותיו של ירמיהו ) ? תוכלו להיעזר גם כמלכים ב כה , ( . 11-8 שני האירועים האלה מהווים חוליות חשובות בקורותיהן של ירושלים ושל ממלכת יהודה , ואזכורם בכתובת רומז לקורא שאירועים אלה ילוו את שליחותו של ירמיהו הנביא . הטלת התפקיד ( פסוקים 00-4 פסוקים 10-4 מציגים בפנינו מאורע דרמתי בחיי הנביא - הקדשתו של ירמיהו לנביא . פתיחת הספר באירוע זה דווקא מעניקה לו משמעות מיוחדת , מרמזת לנו שלאירוע הזה יש תפקיד מעצב ומכריע בחיי הנביא . תיאור האירוע מאפשר לנו להכיר את הנביא ולעמוד על קווים באישיותו . פסוק 4 נפתח בתיאור בגוף ראשון : "ויהי ךבר ה' אלי לאמו . " הדובר עתה אינו אלמוני המספר לנו על ירמיהו , אלא ירמיהו עצמו המציג את המעמד הדרמתי של ההקדשה , של מינויו לתפקיד . עיון מדוקדק בתיאור התמציתי של המעמד מגלה שלירמיהו יש יחס מורכב לתפקידו החדש . התיאור נפתח בהכרזת האל : בטרם אצוךן ; בבטן ידעתי ;[ ובטרם תצא מרחם הקדע \ רנין ; נביא לגוים נתתי " . ;[ ( פס' ( 5 ירמיהו מוצג כ"נביא לגויים , " ואכן אנו מוצאים בהמשך הספר נבואות שונות המופנות לגויים ( במיוחד בפרקים מו-נא . ( הנבואות על עמים שונים ( הגויים ) אינן ייחודיות לירמיהו . גם ישעיהו עוסק בהם ( פרקים יג-כג , ( גם יחזקאל ( פרקים כה-לב , ( גם עמוס ( א - 3 , ב ( 3 , וגם נביאים נוספים . סיפור על נבואה כזו מצוי גם בספר יונה . אבל רק ירמיהו מוגדר כבר במעמד ההקדשה כ"נביא לגויים . " מדוע ירמיהו דווקא זוכה להגדרה זו ? מרטין בובר פירש את הביטוי "נביא לגויים נתתיך" כך : " אני ( ה ( ' ממלא את ידך להגיד את רצוני לגבי שעה זו בתולדות הגויים . ואין אתה אומר כך , אלא אם כן שעה מיוחדת היא התולדות הגויים , ועל שום ייחודה נשלח ירמיהו . " ( מתוך "תורת הנביאים" מאת מרטץ בובר , עמי ( 152 הסבירו מדוע לדעת בובר דווקא ירמיהו מכונה "נביא לגויים ! " ירמיהו שומע כי האל ייעד אותו לתפקידו עוד בטרם נולד " , מן הבטן / ' ולמרות זאת מסרב לקבל על עצמו את התפקיד . על-סי ירמיהו מב 2 , ואילך ירמיהו המשיך לנבא גם ארור החורבן . נראה כאילו הכותרת איננה מדויקת , אך "תכן גם שבעל הכותרת ביקש להדגיש את האירוע המרכזי ולא את הזמן המדויק של תום נבואתו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר