עמוד:129

ביטויי האבלות נמשכים שנה נוספת ; בשלושים הימים הראשונים שלאחר תום ימי האבל , האבלים אינם מתגלחים ואינם מסתפרים , אינם מבקרים במקומות בילוי ואינם משתתפים במסיבות . אם האבל הוא על הורה , יש הממשיכים ב11- החודשים הנותרים להימנע מביקור במקומות בילוי . במשפחות שומרות מצוות אומר בנו של הנפטר , קרוב אחר שלו או אחד מידידיו , תפילת קדיש מדי יום לזכרו במשך עשרה חודשים נוספים . לאחר שנה עורכים לנפטר אזכרה . בני משפחתו של הנפטר מבקרים בקברו . בנו ( או קרוב אחר שלו ) אומר את תפילת הקדיש . בבית האבלים מדליקים לזכרו של המת "נר נשמה " - נר הדולק במשך 24 שעות . להבת הנר מסמלת את נשמתו של המת . בקרב שומרי המצוות נהוג שבנו של הנפטר עולה לתורה בשבת הסמוכה ליום השנה למותו . ביום הכיפורים , בשמיני עצרת ( בסוף חג הסוכות , ( ביום האחרון של פסח ובשבועות , וכן ביום הזיכרון של הנפטר , קרובי המשפחה של המת מתפללים בבית הכנסת תפילה ששמה "יזכור / ' ובה הם מבקשים מהאל שיזכור את נשמת יקירם ויכלול אותה בין אלה שיקומו בתחיית המתים . גם בימים אלה מדליקים נרות נשמה . תפילת הקדיש התפילה הקרויה "קדיש" אינה קשורה רק לאבל . כל תוכנה שבח ותהילה לאל ולגדולתו , והיא נאמרת על ידי ציבור המתפללים בבית הכנסת בשלוש התפילות היומיות . תפילת הקדיש נאמרת בארמית , שכן זו הייתה שפת הדיבור בתקופת התלמוד . אלה הן שורותיה הראשונות של התפילה , ומולן התרגום לעברית : " יתגדל ויתקדש שמה ךבא , בעלמא די ברא כךעותה , רמליך מלכותה , ויצמח פוךלןנה , ויקןךב משיחה , בחייכון וביומיכון ובחיי דכל בית ישראל , בעגלא ובזמן קןריב , ואמרו אמן . יהא שמה רבא מברר לעלם ולעלמי עלמיא . . : .. •• j ' - ; t - -: ... _ . t 1 1 יתברר וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמה דקדשא בריר הוא , לעלא t " : מן ' כל t -ברכתא t t : ושירתא ? : , t 1 תשבחתא t :: \ 1 ונחמתא דאמירן בעלמא , ואמרו אמן " . יתגדל ויתקדש שמו הגדול , בעולם א ^ ר ברא כךצונו , וימליך מלכותו , ונצמירו ישועתו , ויקרב משיחו , ברוייכם ובימיכם ובחיי כל בית ישראל במהרה ובזמן קרוב , ואמרו : אמן . יהי ? ; שמו ; הגדול t - מברך ' t : לעולם t : ולעולמי " : : עולמים r . יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמו של הקדוש ברוך הוא למעלה מכל הברכות והשירות התשבחות : t : - t ? / 1 i , tt t : ? - , ? והנחמות הנאמרות בעולם , ואמרו : אמן . כשאומרים את התפילה לזכרו של נפטר , מוסיפים לה את שתי השורות הבאות : " יהא שלמא רבא מן שמיא וחיים טובים עלינו ועל - כל t ישראל , : " 1-: ואמרו : : ? אמן t nizny . ' ? שלום t במרומיו , t : הוא יעשה שלום t עלינו t " ועל כל ישראל , ואמרו : אמן " . יהי שלום רב מן השמים וחיים טובים עלינו ועל כל t ישראל t : ? •? , ואמרו : : ? : אמן . ' ?? t עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל t t t y - ; - , t : 3 - ; ? ל ישראל , ואמרו : אמן . קרובי משפחתו של המת הם האומרים עליו את תפילת הקדיש . בזרם האורתודוקסי התפילה נאמרת רק על ידי הגברים , ואילו בזרם הרפורמי ובזרם הקונסרבטיבי היא נאמרת גם על ידי נשים . יש המאמינים שאמירת הקדיש מטהרת את נשמת המת לפני כניסתה לעולם הבא . אמירת הקדיש מסמלת הן את הצער על אובדן הנפטר והן את ההשלמה עם מותו , ומשמעותה היא שיש להלל את האל למרות הצער ותחושת האובדן .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר