עמוד:126

גם באסלאם המצווה לקבור את המת באדמה מבוססת על הנאמר בקראן . בארות הסודות מוזכרת הקבורה באדמה בסיפור הריגתו של אחד מבניו של אדם על ידי בנו השני ( ושמותיהם אינם מוזכרים : ( " אחר שלח אלוהים עורב לחפור באדמה , למען יראה לו כיצד יכסה את נבלת אחיו . " [ ... ] נסורת השולחן הערוך [ אלמאא י ןה ] , 5 - פסי ( 31 בסורה אחרת מוזכרת קבורת האדם באדמה כמובנת מאליה : " אמרו , האם לאחר שנימוג ( כלומר , ניעלם בהדרגה ) בין רגבי האדמה , נזכה להיברא מחדש ? " [ ... ] נסורת ההשתחוויה [ אלסג ידה ] , 32 - פס י ( 10 א , כיהדות : הלוויה , "קריעה , " קדיש בעבר נהגו לכנס ממ » ן סביב מיטתו של יהודי השוכב על ערש ךווי ( גוסס , ( כדי שיאמר וידוי ויקרא את הקריאה "שמע ישראל . " הווידוי הוא הודאה בחטאים ובקשת מחילה מן האל ומבני אדם שהגוסס סבור כי פגע בהם . בימינו , כאשר רבים נפטרים בבתי החולים ומצבם אינו מאפשר להם לדבר , לא נוהגים לשאת וידוי . עם מותו של אדם , מכסים את גופתו ומדליקים נר למראשותיו . הנר מסמל את נצחיות הנשמה , על פי הנאמר בתנ"ך ; " נר ה' נשמת אדם " [ ... ] ומשלי כ , 127 סביב גופת המת יושבים כמה אנשים השומרים עליה מפני פגיעה כלשהי . הטיפול בגופת המת מתבצע בידי אנשי "חברה לןדישא" - ארגון הקיים בישראל ובכל קהילה יהודית בעולם ומטפל בקבורתם של המתים על פי דיני היהדות ומנהגיה , ברכישתם של מקומות קבורה ובתחזוקתם של בתי הקברות . לפני הקבורה רוחצים את גופת המת , ולאחר מכן עוטפים אותה בתכריכים , כלומר בבדים לבנים . את הגופה נושאים על אלונקה לבית תפילה קטן בתוך בית הקברות , שם המשפחה נאספת לתפילה ולפךדה מן המת . היהודים משתדלים לקבור את המת סמוך ככל האפשר לזמן מותו , וזאת בשל האיסור המופיע בתורה על הלנת המת , כלומר על השארת גופתו ללא קבורה בלילה שלארור מותו . עם זאת , לעתים נאלצים לעכב את ההלוויה - למשל , אם מצפים לקרובי משפחה הבאים מארץ אחרת , אם איבריו ייתרמו להצלת חיי אדם אחר , או אם יש צורך לנתח את גופת המת . את גופת המת קוברים באדמה כשהיא עטופה כתכריכים , ואם המשפחה רוצה לקבור אותו בארון - מחררים בארון חורים כדי שיהיה לגופה מגע עם האדמה . אין לחשוף את גופת המת לפני קהל המתאבלים , שכן הדבר נחשב לחילול כבודו . * כיצד מבססת כל אחת מהדתות את הציווי לקבור את המת באדמה ? עמדו על הדמיון באופן שבו הן מסבירות ציווי זה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר