עמוד:92

j כאסלאם - עיד אלאדחא , חג הקורבן עיד אלאדחא , חג הקורבן , הוא החג החשוב ביותר בלוח השנה האסלאמי , והוא נקרא גם החג הגדול . החג מתחיל ב10- בחודש ד י ו אלחג'ה , החודש האחרון בשנה המוסלמית , ונמשך חמישה ימים . בסיומו של הרוג' חל עיד אלאךרוא - העלייה לרגל למכה . עיד אלאדחא - משמעויות , חונות ומנהגים עיד אלאדחא נחגג לזכר נכונותו של אברהם להקריב את בנו במצוות האלוהים . על כך מסופר בקראן כי אברהם חלם כי אלוהים ציווה עליו להקריב את בנו יחידו . שמו של הבן לא מוזכר בקראן , אולם בקצץ אלאנמאא' נוספו לסיפור פרטים ונקבע שהבן הוא ישמעאל . אברהם ובנו צייתו שניהם לצו האלוהי , אך האל עצר את אברהם ברגע האחרון וציווה עליו להעלות לעולה בעל חיים במקום בנו . כלומר , החג מעלה על נס את כניעותו המוחלטת של אברהם כלפי אלוהים , את חובתו של הבן לציית לאביו , ואת רחמי האל , שאינו מתיר להקריב בני אדם כפי שהיה נהוג בחברות האליליות . הקךאן מספר כי כשהיה ישמעאל תינוק תבעה שרה מאברהם להרחיק אותו ואת אמו הגר . אברהם מילא את בקשתה ולקח את הגר וישמעאל עד מכה , שם עזב אותם וחזר לאשתו שרה . הגר וישמעאל נותרו ללא מים , והגר החלה לרוץ בין שתי גבעות - צפא ומתה - כדי לחפש מים בשביל בנה . בינתיים גירד ישמעאל ברגלו בחול ופתאום נבע בקרבתו מעיין ( שנקרא "זמזם . (" ישמעאל ואמו נשארו במקום וחיו בו עד מותם . לאירועים ולמקומות אלה יש ביטוי בטקסים הנערכים בימי החג' - עולי הרגל חייבים לרוץ בין שתי הגבעות , לזכר ריצתה של הגר כשחיפשה מים לבנה . מעיין הזמזם , הנובע בקךבתן , נחשב למעיין קדוש . על פי המסורת המוסלמית חזר אברהם כמה פעמים לבקר את ישמעאל . באחד מביקוריו טיהרו הוא ובנו את הכעבה מהפולחן האלילי שהונהג בה , והפכו אותה למקדש מונותאיסטי . חשיבותו של ישמעאל באסלאם נובעת מהיותו שליח האל ; הוא מהווה חוליה בשלשלת הנביאים שקדמו למחמד וכן נחשב לאבי שבט קריש , שממנו נולד הנביא מחמד . ביום הראשון של החג חייב המוסלמי להשתתף בתפילת החג במסגד . כן עליו לשחוט בעל חיים - כבש , פרה או גמל , לתת חלק מבשרו לעניים , ולאכול את השאר בסעודה משפחתית חגיגית . כיום חלק מהמוסלמים ממירים את שחיטת בעל החיים בתרומה לצדקה . מנהגי החג כוללים עריכת ניקיון יסודי , קניית בגדים חדשים , מתנות וצעצועים לילדים . יש הנוהגים לבקר בבית הקברות ולקרוא קטעים מהקראן לזכרם של קרוביהם המתים . בחג , ' המתקיים לפני עיד אלאדחא , מקיפים עולי הרגל את הכעבה - האבן הגדולה השחורה הנמצאת במסגד שבמכה . על פי המסורת המוסלמית , הכעבה נוצרה על ידי המלאכים לאחר גירושם של אדם וחווה מגן העדן , כדי שתשמש להם ולצאצאיהם מקום לעבודת האל . בבוקר היום התשיעי לחודש ד'ו אלחג י ה מתאספים עולי הרגל למרגלות הר עךפאת במכה . שם הם שומעים דרשה , משמיעים קריאות כניעה לאלוהים , ועם השקיעה הם יורדים מן ההר אל מזדלפה , המקום שבו הם ישנים . למחרת בבוקר הם הולכים אל מנא , שם נערך טקס רגימת פסלים המסמלים את השטן . לאחר מכן מתקיים טקס הקרבת הקורבן , הכולל שחיטת בהמות , שהוא המצווה המרכזית של החג . לאחר הקרבת הקרבנות עוברים עולי הרגל למכה , מקיפים את הכעבה בפעם האחרונה , ומסתפרים . פעולות אלה מוציאות אותם ממצב ה"אחךאם , " כלומר , מצב הקדושה וההיטהרות שאליו נכנסו בתחילת החג . '

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר