עמוד:70

ג . נא 0 לאם : "מ'מוה עליכם ל'גש" חודש הרמדאן - משמעויות , חונות ומנהגים החודש החשוב ביותר בשנה המוסלמית הוא החודש התשיעי , חודש הרמדאן . הקיאן מצווה על המוסלמים לצום בחודש זה : " חודש רמדאן הוא אשר הורד בו הלןראן ממרומים למען יביא לאנשים הדרכה ואותות נהירים המעידים על דרך הישר ועל הישועה . על כל אחד מכם הנוכח בביתו בחודש זה לצום בו , ועל החולה או הנוסע בדרך לצום מספר ימים אחרים " . ( סירת הפרה - s , & r נ , 2 - פסי 1185 קדושתו של חודש הרמדאן נובעת מכך שבו הורד הקךאן לראשונה לבני האדם : בליל ה27- בחודש , הקרוי ליל אלקךר , התגלה המלאך גבריאל לראשונה לנביא מרומד והשמיע לו את דבר האל . וכך נאמר בסוךת ליל אלקךר : " בשם אלוהים הרחמן והרחום 1 הורדנוהו ממרומים עם בוא ליל אללןךר . 2 מה תדע על ליל אלקךר ? 3 ליל אלקךר טוב מאלף חודשים : 4 המלאכים והרוח מורידים בו ממרומים כל דבר שנגזר ברשות ריבונם . 5 ישרור השלום בו עד עלות השחר " . ( סורת ליל אלקךר , 97 - פס' ( 5-1 המונח "אלקךר" פירושו "גורל , " ופרשני הקךאן הסיקו מכך שבליל אלקדר האל קובע את גורלם של כל בני האדם לשנה הקרובה . ליל אלקדר הוא , אם כן , יום דין שנתי . המונח "רוח , " או "רוח אללה , " המופיע בפסוק הרביעי , פורש כמכוון למלאך גבריאל , והפרשנים הסיקו מן הפסוק שבליל אלקדר המלאך גבריאל יורד אל הארץ בראש המלאכים , והם מוציאים לפועל את גזר הדין שקבע האל לכל אדם . ( עוד על תפקידי המלאכים באסלאם קראו בספר "אל אחד ושלוש דתות , " עמי ( . 59-58 המצווה לצום בחודש הרמדאן הוא אחת מחמש מצוות היסוד באסלאם . חובת הצום חלה על המוסלמי משעת זריחת השמש ועד לשקיעתה , כלומר במשך שעות האור של היממה . וכך כתוב בקראן : [ ... ]" אכלו ושתו עד השעה אשר בה תוכלו להבחין בין חוט לבן וחוט שחור , לעת שחרית , ואחר המשיכו בצום עד רדת הלילה " [ ... ] ( סורת הפרה [ אלבש ה ] , 2 - פס ' ( 187 הצום מבטא חרטה על חטאים וניסיון לכפר עליהם . מלבד הצום אסורים בשעות היום גם העישון וקיום יחסי אישות . האיסורים מבטאים התגברות על צורכי הגוף והזדהות עם סבלם של העניים בחברה . מוסלמים שאינם יכולים לקיים את מצוות הצום מצווים לאכול במהלך היום בצנעה , כדי לא לפגוע ברגשות של אחרים . בחודש הרמדאן מתחזקת ההקפדה על קיום המצוות בחברה המוסלמית , בהנחיית ההנהגה הדתית . זו מורה למוסלמים להרבות בקריאה בקראן ובתפילה , להמעיט בשינה , וגם בשעות שבהן האכילה מותרת - לאכול ארוחות צנועות . בדרשות ובשיעורי הדת הניתנים בחודש זה , ההנהגה הדתית מדגישה את חשיבות ההקפדה על המצוות המוסריות . בחודש הרמדאן נוהגים להקדיש תשומת לב מיוחדת לפגועי הנפש . בעבר נהגו להזמין אליהם קריינים נעימי קול , ואלה השמיעו באוזניהם פסוקים מן הקךאן . עד היום משמיעים הקוראים לתפילה במסגדים מסוימים עם עלות השחר תפילות שתוכנן בקשת סליחה מן האל , כדי להקל את נדודי השינה של חולי הנפש ולהמעיט את סבלם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר