עמוד:65

כ . כנגרות : "וקראת את שמו ישוע" החג ומשמעויותיו חג המולד הוא חג לידתו של ישוע . על פי האמונה הנוצרית - ישוע הוא בן האלוהים , והוא הופיע בין בני האדם כדי לגאול אותם . וכך אומרת הברית החדשה : " כי אהבה רבה אהב האלהים את העולם ער אשר נתן את בנו את יחידו למען אשר לא יאבד כל המאמין בו כי אם יחיה חיי עולם " : ( הבשורה על פי יוחנן ג ( 16 , הברית החדשה מוסיפה ומספרת כי ישוע נולד לאמו מרים מרו " וזה דבר הלדת ישיע המשיח מרים אמו היתה מאו שה ליוסף ובטרם יבא אליה נמצאת הרה מרוח " : KHpri ( הבשורה על פי מתי א ( 18 , ( על הולדת ישוע ראו בספר "אל אחד ושלוש דתות , " עמ ' ( . 15 עוד מספרת הברית החדשה כי מלאך אלוהים נראה בחלומו של יוסף , בעלה של מרים אם יש וע , ואמר לה [ ... ]" יוסף בן דוד אל תירא מקרות את מךים אשתך כי הנוצר בקרבה מרוח הקדש הוא : והיא ילדת בן וקראת את שמו יש וע כי הוא יושיע את עמו מחטאתיהם " : ( הבשורה על פי מתי א , ( 21-20 בפסוק זה הברית החדשה מדגישה את העובדה שיוסף הוא בן למשפחתו של דוד המלך . כלומר , על פי המסורת הנוצרית עתיד המשיח , מביא הגאולה , להיות מזרעו של דוד המלך . להופעתו של ישוע עלי אדמות יש , על פי האמונה הנוצרית , משמעות הנוגעת לתולדותיו של המין האנושי ולגורלו . בבני המין האנושי טמון רוע עמוק , הגורם לכך שחייהם יהיו רצופי סבל . על הרוע הזה אין בני האדם מסוגלים להתגבר בכוחות עצמם , ולכן הם זקוקים לחסד אלוהי . האל העניק לבני האדם את החסד בכך ששלח את בנו יחידו , ישוע , להופיע על פני האדמה בדמות אדם . ישוע העניק לבני האדם דוגמה ומופת לחיים מוסריים וטהורים , ובכך פתח לפני ההולכים בדרכו את הפתח להיגאל מן הרוע ומן החטא . תפיסה נוצרית נפוצה הסבירה את מקור הרוע האנושי בחטאם של אדם וחווה , שחטאו ואכלו מעץ הדעת למרות שאלוהים אסר זאת עליהם . תפיסה זאת רואה ביש וע את "אדם השני : " הופעתו בדמות בשר ודם פותחת בתולדות המין האנושי שלב חדש , שבו ניתנת לבני האדם האפשרות לחיות ללא חטא . לחג המולד יש משמעות נוספת - על פי האמונה הנוצרית קם ישוע לתחייה לאחר צליבתו , ו40- יום לאחר מכן הוא עלה לשמים . הוא עתיד להופיע שוב ביום הדין , לשפוט את כל בני האדם , ולפתוח עידן חדש בתולדות המין האנושי . עידן שבו ייעלם הרשע מן העולם . חג המולד , המציין את המועד שבו הופיע ישוע לראשונה , הוא רמז להופעתו הבאה בעתיד . אנשי בית להם סוגדים לישוע התינוק

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר