עמוד:60

המועדים המרכזיים כאסלאם ? ראש השנה ההורית ( לאס אלסנה אלהג'ריה : ( חל ביום הראשון בחודש מחרם , ומציין את הגירת הנביא מחמד ממכה לאלמךינה . ? יום הולדתו של הנביא מחמד ( אלמולד אלנבוי אלשריף : ( חל ביום ה12- לחודש רביע אלאול , ומציין את הולדתו ומותו של הנביא , החלים באותו יום . ? חג עליית הנביא השמימה ( ליל אלאסךאא' ואלמעראג : ( ' חל ביום ה27- לחודש רג ' ב , ומציין את מסעו הלילי של הנביא מחמד ממכה לירושלים ומירושלים לרקיעים העליונים של השמים . ? צום הרמדאן : צום הרול בימי חודש הרמדאן . ? ליל הגורלות ( לילת אלקךר : ( חל בלילה ה27- של חודש הרמדאן , ומציין את ההתגלות הראשונה לנביא ואת קביעת גזר דינו השנתי של כל אדם . ? חג שבירת הצום ( עיד אלפטר : ( חל בימים 3-1 בחודש שואל , ונקרא גם "החג הקטן . " מציין את סיום צום הרמדאן . ? העלייה לרגל ( אלחג : ( ' חל כימים 10-8 בחודש ד ' ו אלךוג'ה , ומציין את ימי העלייה לרגל למכה . ? חג הקורבן ( עיד אלאךחא : ( חל בימים 13-10 בחודש ד ' ו אלךוג ' ה , ונקרא גם "החג הגדול . " מציין את נכונותו של אברהם להקריב את בנו במצוות האל , ואת סיום הרוג . ' מיעדים המיוחדים לזרם השיעי הזרם השיעי באסלאם מציין כמה מועדים נוספים : ? יום העאשוךאא : ' חל ביום העשירי בחודש מסלם . בראשית האסלאם חלה בו חובת צום וכיום הוא , צום ךשות בזרם הסני . בזרם השיעי - מציין אבל על רצח חסין אבן עלי . ? ע'דיר חים : חל ביום ה18- לחודש ד'ו אלךזג ' ה . לפי המסורת השיעית - מציין את האירוע שהתרחש כנווה מדבר בשם ע ; דיר רום , המקום שבו הכריז מחמד על עלי כעל יורשו החוקי . בלוח השנה הדתי ישנם חגים העומדים בפני עצמם , כגוף חג החנוכה ביהדות , יום כל הקדושים בזרם הקתולי בנצרות , וראש השנה ההג ' רית באסלאם . לעומת זאת , בכל אחת מהדתות קיימים חגים ומועדים הבאים ברצף ויוצרים יחד מכלול בעל משמעות משותפת . כך ביהדות קשורים זה לזה כמה חגים המתקיימים בחודש תשרי - ראש השנה , יום הכיפורים , חג הסוכות , הושענא לבה ושמחת תורה ; וההכנה לקראתם מתקיימת לפניהם , בימי חודש אלול . בנצרות קשורים זה לזה חג המולד וחג ההתגלות , וההכנה לקראת חג המולד מתקיימת בתקופת האךוונט . ובאסלאם קשור צום חודש הרמדאן לחג שבירת הצום , הבא מיד אחריו . . 1 עןינו-בסיפור ח"ו של הנביא מחמד בספר "אל אחד ושלוש דתות " ( עמ י . ( 22-19 אילו אירועים בחייו של הנביא מחמד מצוינים כחגים בלוח השנה המוסלמי ? . 2 ע » מ בסעיף חמש מצהת היסוד במילון המונחים , וכתבו : אילו מועדים באסלאם מעו-גנים בחמשמצהת היסוד ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר