עמוד:53

פרק ראשון : לוחות השנה ומועדים מרכזיים א . שנת שמש ושנת ירח בכל אחת משלוש הדתות יש לספירת השנים נקודת התחלה בעלת משמעות דתית : ? ביהדות - בתקופת המקרא מנו היהודים את השנים מאז יציאת מצרים , אך בימי הביניים הם החלו למנות את השנים מאז בריאת העולם . על פי המניין של המסורת היהודית , העולם נמצא כיום באלף ה6- לקיומו , ושנת תשס"ו היא השנה ה 5 , 766- לקיום העולם . ( אם נחשב את סכום הערכים המספריים של האותיות ה , ת , ש , ס , ו בגימטןיה , נמצא כי הסכום הוא ( . 5 , 766 ? בנצרות - הנוצרים סופרים את השנים שחלפו מאז לידת ישוע , ושנת 2006 מציינת 2 , 006 שנים ללידתו של ישוע . ? באטלאם - המוסלמים סופרים את השנים מאז ההג'ךה - הגירתו של הנביא מחמד בראש תומכיו מהעיר מכה לעיר אלמדינה . שנת 1426 מציינת 1 , 426 שנים להג י רה , שהיא ראשית היווצרותה של האומה המוסלמית . שנת התשס'י ו ( 5766 ) היהודית היא שנת 2006 הנוצרית ושנת 1426 המוסלמית . כאמור , בשלוש הדתות ספירת הזמן היא קווית , ביחידות של שנים . אורך השנה נקבע על פי מהלכם של כדור והארץ ושל גךמי השמים - השמש והירח : בנצרות סופרים את ימות השנה על פי משך הזמן שבו כדור הארץ מקיף את השמש , והשנה הנקבעת בדרך זאת מכונה שנת שמש , וביהדות ובאסלאם סופרים את ימות השנה על פי משך הזמן שבו הירח מקיף את כדור הארץ 12 פעמים , והשנה הנקבעת בדרך זאת מכינה שנת ירח . בשנת הירח , המקובלת ביהדות ובאסלאם - כל חודש מחודשי השנה צריך להיות בן 29 . 5 יממות . אך מטעמי נוחות - כדי לא למנות חודשים בני חצאי יממות - נקבע כי חלק מהחודשים יהיו בני 29 יממות , וחלקם יהיו בני 30 יממות . כך יש בשנת הירח 6 חודשים בני 29 יממות , ו6- חודשים בני 30 יממות , והם רולים לסירוגין . לדוגמה : בלוח העברי - בחודש תשרי יש 30 יממות , ובחודש חשוון הבא אחריו יש 29 יממות . נחשב את מספר ימות השנה בשנת הירח על פי מספר היממות בחודשי השנה ; , 6 חודשים 29 x יממות 174 = יממות 6 חודשים 30 x יממות 180 = יממות סה"כ 354 יממות בשנה לעומת שנת הירח - בשנת השמש , המקובלת בנצרות , חלק מחודשי השנה מונים 30 יממות , וחלקם מונים 31 יממות אחד החודשים חודש פברואר מונה 28 יממות . נחשב את מספר ימות השנה בשנת , , ; השמש , על פי מספר היממות בחודשי השנה : 7 חודשים 31 x יממות 217 = יממות 4 חודשים 30 x יממות 120 = יממות 1 חודש 28 x יממות 28 = יממות סה"כ 365 יממות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר