עמוד:19

כנ'גרות : תהילה לאכ , לכן ולרוח הקודש בזרם הקתולי ובזרם האורתודוקסי חלה חובת התפילה היומית על כוהני הדת ועל הנזירים המתפללים בשם כל קהילת המאמינים . לכן נתאר תחילה את חובות התפילה שלהם , ואחר כך נעבור לתיאור סדרי התפילה של המאמינים מן השורה . 0 דר התפילות היומי של אנשי הכהונה והנזירים מאז המאות הראשונות לספירה נדרשו אנשי הכנסייה - הן כוהני הדת והן הנזירים - להתפלל כשבע פעמים ביממה . חלק ממסדרי הנזירים נוהגים כך עד היום . האחרים התפללו חמש פעמים ביממה , ובשנת 1971 קבע האפיפיור פאולוס השישי , מנהיג הזרם הקתולי , שכוהני הדת חייבים לקיים בכנסיות שהם משרתים בהן חמש תפילות ביממה . עם עלות השחר נערכת תפילת היום - תפילה המסמלת את ראשיתו של יום חדש ויש בה התייחסות לתחייתו של ישוע . היא נפתחת בפסוק : "ה' שפתי תפתח ופי יניד cermri ( תהילים נא , . ( 17 אחר כך המתפללים קוראים את מזמור צה בספר תהילים " לכו נתנה לה' נקדמה פניו בתודה כי אל גדול ה' אשר בידו מחקרי ארץ אשר לו הים והוא עשהו באו נשתחוה ןנכךעה כי הוא אלהינו היום אם בק ילו תשמעו : אל תקשו לבבכם כמריבה אשר נסוני אבותיכם ארבעים שנה אקוט בדור והם : ? אשר נשבעתי באפי נריעה לצור ישענו : בזמרות נריע לו : ומלך גדול על כל אלהים : ותועפת הרים לו : ויבשת ידיו יצרו : נ ברכה לפני ה' עשנו : ואנחנו עם מרעיתו וצאן ידו כיום מסה במךבר : בחנוני גם ראו פע לי : ואמר עם תעי לבב הם לא ידעו דרכי . tt : ^ ; t אם יבאון אל מנוחתי " : ( תהילים צה ( 11-1 , עם חשכה נאמרת תפילת הערב , המוקדשת להודיה על היום שחלף . בתפילה זאת יש התייחסות לסעודה האחרונה , למותו של של ישוע ולציפייה לשובו . עוד תפילה שמתפללים במהלך היום נקראת "תפילת המקראות / ' ובה מוקדש מקום מרכזי לקטעים שאינם שאובים מכתבי הקודש אלא ממקורות מאוחרים יותר . התפילה הרביעית מתקיימת אף היא במהלך היום , והחמישית - בשעות הלילה . תוכני התפילות בספר התפילות הנוצרי , הקרוי "הליטורגיה של השעות , " כלולים קטעים מכתבי הקודש העוסקים בתולדות המין האנושי מאז בריאת האדם ועד אחרית הימים . המתפלל מסיים לקרוא את "הליטורגיה של השעות" כולה במהלך שלוש שנים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר