עמוד:5

5 لِلْعَمَلِ ٱلذّاتِيِّ : يامِن صَديقُ ﭐلنُّجومِ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مَهَمَّةُ ٱلتَّقْييمِ ﭐلرَّقْمِيَّةُ ٱلْأْولى اَلْمَعْرِفَةُ ٱللُّغَوِيَّةُ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 كَلِماتٌ تَنْتَمي إِلى نَفْسِ ٱلْعائِلَةِ . مُراجَعَةُ أَدَواتِ ﭐلِاِسْتِفْهامِ . اِسْتِعْمالُ ״أَلِّ ٱلتَّعْريفِ״ مَعَ ٱلْحُروفِ ٱلشِّمْسِيَّةِ وَٱلقَمَرِيَّةِ . مَجالُ ٱلْكِتابَةِ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 نَصِفُ صورَةً . فَعّالِيَّةٌ صَفِّيَّةٌ : اَلتَّعَرُّفُ عَلى ﭐلثَّرْوَةِ ﭐللُّغَوِيَّةِ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مَعْر وضَةُ ﭐلْمُعَلِّمِ / ـة : مَهارَةُ فَهْمِ ﭐلْمَعْنى مِنَ ٱلسِّياقِ . . . . . . . . . . . . . . . . . مَجالُ ٱلْقِراءَةِ اَلنَّصُّ ٱلثّالِثُ : اَلْحَياةُ في ٱلْمَرْكَبَةِ ٱلْفَضائِيَّةِ . . . . . . . . 30 وَحْدَةٌ تَمْهيدِيَّةٌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وَحْدَةُ ٱلْقِراءَةِ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وَحْدَةُ ٱلْمَعْرِفَةِ ٱللُّغَوِيَّةِ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وَحْدَةُ ״نَكْتُبُ وَنُعَبِّرُ״ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أَبولو 11 ( لِلْعَمَلِ ٱلذّاتِيِّ ) : اَلنَّصُّ ﭐلرَّقْمِيُّ ٱلثّالِثُ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר