עמוד:4

4 اَلْمَعْرِفَةُ ٱللُّغَوِيَّةُ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 مُراجَعَةُ اَلْمُفْردِ وَٱلْجَمْعِ . مُراجَعَةُ مُلاءمَةِ ﭐلصِّفَةِ لِلْمَوْصوفِ . مَعْرِفَةُ كَلِماتٍ مَأْلوفَةٍ مُتَرادِفَةٍ وَمُتَضادَّةٍ . مَجالُ ٱلْكِتابةِ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 نَكْتُبُ جُمَلاً عَنِ ٱلْقَمَرِ . نَنْقُلُ جُمَلاً إِلى ٱلدَّفْتَرِ . فَعّالِيَّةٌ صَفِّيَّةٌ : اَلتَّعَرُّفُ عَلى ﭐلثَّرْوَةِ ﭐللُّغَوِيَّةِ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مَعْروضَةُ ﭐلْمُعَلِّمِ / ـةِ : مُراجَعَةُ مَهارَةِ طَرْحِ ٱلْأَْ سْئِلَةِ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مَجالُ ٱلْقِراءَةِ اَلنَّصُّ ٱلثّاني : قَصيدَةُ ٱلْقَمَرِ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 وَحْدَةٌ تَمهيدِيَّةٌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وَحْدَةُ ٱلْقِراءَةِ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وَحْدَةُ ٱلْمَعْرِفَةِ ٱللُّغَوِيَّةِ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وَحْدَةُ ״نَكْتُبُ وَنُعَبِّرُ״ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اَلشَّمْسُ ( لِلْعَمَلِ ٱلذّاتِيِّ ) : اَلنَّصُّ ﭐلرَّقْمِيُّ ٱلثّاني

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר