מתוך:  > Student Book Pages 94-95

עמוד:94

עמוד 1 Let's Read and Write Unit 3 | Part 3 - Let's Read and Write 94 1 ּואְרִקRead . 1 . אֶת הַצְלִילִים וְהַמִלִים . . 2 . ּוניִזֲאַהListen and number וּמַסְפְּרוּ אֶת הַתְמוּנוֹת לְפִי סֵדֶר הַהַשְׁמָעָה . ed bed Ted ad dad bad an Dan tan bad Dan dadcatbed 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר