מתוך:  > Student Book Pages 94-95

עמוד:95

Unit 3 | Part 3 - Let's Read and Write 95 ּואְרִקRead . 3 . אֶת הַמִשְׁפָּטִים . . ּורְזָעֵהWrite בַּקוֹד וְכִתְבוּ אֶת הַמִלִים . . 4 = a = b = c = d = e = g = p = t isthe in 4 3 2 1 Dan is a dad . Dan is in bed . 21 The cat is in bed . Bad cat ! 43

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר