עמוד:4

61 ש ע ר ה ני ק ו ד כל אות [ אבגד ] ; ע"י קו מאוזן קצר מעל שם הוי"ה או אדנות או אלקים ; שם השם בשתי נקודות ועוד קו מסולסל ; תיבות הפתיחה של פסקות אחדות מצוינות באותיות גדולות ומודגשות באמצע שורה ; בעל שולים קבועים ; יש שומר עמוד ; יש מלים מנוקדות ; ציור של שני מעגלים קטנים זה מעל זה לציון שווא . העמודים אינם מסודרים בהתאם לטקסט שערכנו . אוקספורד-בודליאנה קטלוג נויבאואר 9 / 1565 כתיבה פרובנצלית, מאה טו טז 31 א - 45 ב . פותח : זה סוד הניקוד לר' יוסף ב"ר אברהם נ"ע גקטיליא זצ"ל בשם יי' אל עולם ראיתי ידיד נפשי' . מונה 15 דפים ; עם ספרור במספרים ; ליגטורה — במלה אל, גם של חול ; קיצורי מלים מקובלים ופחות מקובלים ; שמות קודש ואותיות קיצור לשם השם מסומנים באופנים שונים : שם השם בשתי י ועוד קו קשתי : יי ) ; ע"י שלש נקודות כעין סגול הפוך ( סגולתא ) מעל שם אות, נקודות בודדות אחת מעל כל אות [ עצק ] , ע"י קו מאוזן מעל שם הוי"ה או שתי נקודות כעין גרשים ; תיבות הפתיחה של פסקות אחדות מצוינות באותיות גדולות ומודגשות באמצע שורה ; בעל שולים קבועים ; יש שומר עמוד ; בשולי הטקסט רשומה פעם אחת תוספת להשלמת הטקסט בדף 31 ב ; יש מלים מנוקדות ; ציור של שני מעגלים קטנים זה מעל זה לציון שווא בדף 36 ב וכן לציון 'שתי אבנים זו על זו' ו'זו בצד זו' בדף 37 ב . על בחירת כתבי היד של שער הניקוד הנוסח הרציף והמנחה את עריכת הטקסט הוא זה של כ"י אוקספורד-בודליאנה, [ א ] , ושינויי הנוסח מתייחסים לבר-אילן 1038 ( לשעבר מוסיוף 63 ) [ ב ] , ניו-יורק 2127 [ נ ] , לונדון 771 [ ל ] , ניו-יורק 2203 [ ני ] ודפוס ונציה שס"א [ ו ] . הליגטורות ( אל, אלא, אלהים ) נפתחו ; קיצורי שם ה' בליגטורה יי ) נרשמו יי ; נשמרו הדגשות אותיות 19 : 42 : 14 2019 / 06 / 25 61 indb . ירבעה דוקינה תודוס - Book


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר