עמוד:68

הַשְׁלִימוּ . מָה יֵשׁ בַּמִילָה ? הַקִיפוּ . דוּ רוּ שוּ לוּ תוּ פּוּחוּ תוּ גוּר ר יוּבַל בַל רוּתִי תִי עוּגָה גָה 68

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר