עמוד:67

עמוד 1 למורה | אומרים צליל והתלמידים מסמנים בחוברת לפי מה ששמעו . אחר כך אומרים מילה שהאות הראשונה בה מנוקדת בשורוק ומבקשים מהתלמידים לסמן את האות עם סימן הניקוד המתאים . 6 זוּווּהוּ יוּטוּחוּ אוּ שׂוּ עוּ תוּ בּוּ גוּבוּ לוּכוּכּוּ סוּנוּמוּ פוּ פּ וּ רוּקוּצוּ שׁוּ דוּ 67

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר