עמוד:49

עמוד 1 5 זֶוֵהֵ יֶטֵחֶ אֵ שֵׂ עֶ תֶ בֶּ גֵבֵ לֵכֶכֶּ פֵ פֶּ סֶנֶמֵ שֶׁרֵקֶצֶ דֵ למורה | אומרים צליל והתלמידים יסמנו בחוברת לפי מה ששמעו . אחר כך אומרים מילה שהאות הראשונה 49 בה מנוקדת בצירה או סגול ומבקשים מהתלמידים לסמן את האות עם סימן הניקוד המתאים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר