עמוד:6

עמוד 1 למורה | אומרים צליל ( אות עם סימן ניקוד ) ומבקשים מהתלמידים לסמן בחוברת לפי מה ששמעו . אחר כך אומרים מילה שהאות הראשונה בה מנוקדת באחד מסימני הניקוד האלה ומבקשים מהתלמידים לסמן את האות עם סימן הניקוד ששמעו, למשל : אומרים מחברת והתלמידים יסמנו מַ ( בלי להבחין בין הסימנים השונים לצליל הזה ) . וַהֲ יָטַחַזָ אָ שָׂ עֲ תַ בַבַּ סָנַמַלָכַכַּ שָׁרַקָצַפָפָּ דַגָ 1 6

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר