עמוד:11

א . לוח השנה העברי ב פעילויות 16 ו- 17 התלמידים עוסקים בקשר בין החודשים העבריים לעונות השנה . אפשר להגדיר את החלוקה לעונות השנה בכמה דרכים, וזמני השינוי במזג האוויר גם הם אינם קבועים משנה לשנה . החלוקה המוצגת בפעילויות האלה נוגעת לחלוקה האסטרונומית, הנסמכת על מצב כדור הארץ ביחס לשמש . המטרה היא שהתלמידים ידעו בכלליות מהם חודשי הקיץ והחורף המובהקים ( קיץ – תמוז ואב, חורף – שבט ואדר ) , ויבינו שיש קשר בין העונה ובין החודש בשנה . עמודים 14 - 15 ב פעילויות 1 ו- 2 התלמידים מכירים את לוח השנה החודשי ולומדים להתמצא בו . בלוח החודשי מופיעים גם התאריכים הלועזיים . יש למקד את התלמידים בתאריכים העבריים, שעליהם הם לומדים ביחידה הזאת, אך לציין שבהמשך הם יכירו גם את התאריכים הלועזיים . כדאי להציג לתלמידים גם את הלוח של חודש כסלו בשנה הנוכחית ולבחון את הדמיון ואת השוני בין החודשים . למשל, אפשר למצוא שבשני החודשים ( כסלו תשע"ד וכסלו הנוכחי ) חוגגים את חג החנוכה, אך שני החודשים אינם מתחילים ואינם מסתיימים באותו יום בשבוע, וימי החנוכה חלים בימים שונים בכל חודש . אחרי פעילות 2 מוצגת הצורה המקובלת לכתיבת תאריך לועזי : ב פעילויות 3 - 4 התלמידים מכירים את לוח השנה השנתי ולומדים להתמצא בו . הלוח השנתי נמצא בחוברת האבזרים ( עמוד 17 ) ובעמוד 23 בספר לתלמיד . יש בו מידע רב, וממבט ראשון הוא עלול להיראות מאיים . מומלץ לאפשר לתלמידים לנסות לגלות בעצמם כיצד לקרוא את הלוח, ולאחר מכן לסכם יחד את שגילו בעזרת השאלות ב דיון : • איפה רואים את שמות החודשים הלועזיים בלוח ? דיון • איפה רואים את ימות השבוע ? • הלוח מתחיל בתשרי תשע"ה . אילו חודשים נוספים בלוח שייכים לשנת 2014 ? אילו חודשים שייכים לשנת 2015 ? כל שורה בלוח מייצגת חודש שלם, וכל טור מייצג יום בשבוע . החודשים מתחילים במקומות שונים בשורה לפי היום בשבוע שהם מתחילים בו . הלוח מציג את החודשים תשרי עד אלול של שנת תשע"ה וספטמבר עד דצמבר בשנת 2014 וינואר עד ספטמבר בשנת 2015 . 2014 . 12 . 22 היום בחודש החודש השנה את התאריך הלועזי של המפגש אצל סבתא אפשר לכתוב גם כך : ( לפעמים כותבים את השנה בקיצור, כך : 14 . 12 . 22 . ) 11

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר