עמוד:2

פיתוח : צוות המתמטיקה של המרכז לטכנולוגיה חינוכית התאמה לציבור החרדי : רותי כהן איורים : אביאל בסיל, ניר גולן, סאני וסרמן, אסתר פריזנט, Shutterstock . com תמונות : עמ' 17 - הרי ירושלים : מתוך אתר פיקיוויקי עמ' 26 - Bridgeman / אימג'בנק ישראל עמ' 41 - צילום : לירון מיכאלי עמ' 125 - פתילת המדבר : , Wilfredo Rodríguez , https : / / commons . wikimedia . org / wiki / File : Algodon _ de _ seda _ ( Calotropis _ procera ) 2_ . jpg ( cropped ) , CC - BY - SA - 2 . 5 , מטבע שקל : בנק ישראל יתר התמונות : Shutterstock . com צוות המתמטיקה : טל׳ : 6460177 - 03 מוקד תמיכה טלפוני : 555 - 366 - 800 - 1 בשעות 00 : 8 - 00 : 18 זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים בספר זה, מוגנות . אין לשכפל, להעתיק, לסכם, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר, כל חלק שהוא מספר זה . כמו כן, אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בספר זה, בכולו או בחלקים ממנו, אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב מהמרכז לטכנולוגיה חינוכית . © כל הזכויות על החומרים ממקורות חיצוניים ששובצו בספר שמורות לבעליהן . © התשפ״ב - 2022 . כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית, חברה לתועלת הציבור, קריית משה רואו, רח' קלאוזנר ,16 רמת אביב, תל אביב 6901128

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר