עמוד:190

גופים משוכללים פעילות 11 עוסקת בנוסחת אוילר, שהוצגה לראשונה בפני התלמידים בהקשר של הכרת המנסרה ( פעילות 26 בעמוד 20 בספר לתלמיד ) ומוצגת גם בעמוד 23 במדריך זה . בפעילות זו התלמידים בודקים את נוסחת אוילר באחד מהגופים המשוכללים, וסביר להניח שבכיתה כולה התלמידים ייווכחו בכך שהיא מתקיימת בכולם . מומלץ לבקש מהתלמידים לבדוק את הנוסחה גם עבור גופים נוספים ( למשל כאלה מהפרקים הקודמים ) . היופי שבנוסחה הוא שמגוון הגופים האפשריים הוא אין-סופי ונוסחה זו מתקיימת עבור כולם . פריסות של גופים משוכללים פעילויות 12 ו- 13 ( אתגר ) עוסקות בפריסות של גופים משוכללים . ב פעילות 12 על התלמידים להתאים בין הפריסה לגוף . הינה התשובות לפעילות זו : 12 . לפניכם 4 פאונים ו- 4 פריסות המורכבות ממשולשים שווי צלעות חופפים . מתחו קו בין כל פריסה לפאון המתאים לה ) הפריסות בהקטנה ( . אפשר להיעזר בדף "פריסות המורכבות ממשולשים שווי צלעות חופפים" שבעמוד 237 . האם כל פריסה המורכבת ממצולעים משוכללים חופפים היא פריסה דד יו יו בסוף הפעילות מופיע דיון : של גוף משוכלל ? 190

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר