עמוד:189

גופים משוכללים צלעות, קודקודים, פאות והקשר ביניהם ב פעילות 9 ( עם המורה ) על התלמידים לגלות, בלי למנות, את מספר הצלעות בתמניון . תמניון מורכב משמונה משולשים, לכל משולש יש שלוש צלעות, לכן התלמידים עלולים לשגות ולענות שהתמניון מורכב מ- 24 צלעות ( 24 = 3 × 8 ) , כפי שראובן אומר . אולם כפי ששימי אומר, חשוב לשים לב לכך שלכל שני משולשים סמוכים יש צלע משותפת : ראובן ת מנ יו מ ור כ ב מ 8 מ שולשי . ל כ ל מ שולש יש 3 צלעות, ל כ בת מנ יו צרי כ ות להיות 24 צלעות, אבל כ ש פ רתי את מ פ ר הצלעות קיבלת י מ פ ר אחר . שימי ראוב , שי לב : ל כ ל 2 מ שולשי מ ו כ י יש צלע מ שות פ ת . קראו את השיחה בין ראובן לשימי . הציעו דרך לחישוב דד יו יו מספר הצלעות בתמניון . ב דיון התלמידים מגיעים למסקנה שאת התוצאה 24 שקיבל ראובן יש לחלק ב- 2 . לפיכך לתמניון יש 12 צלעות . ב פעילות 10 ( אתגר ) על התלמידים לחשב את מספר הצלעות בתריסרון ובעשרימון . ב תריסרון יש 12 פאות בצורת מחומש, לכל שתי • פאות יש צלע משותפת, ולכן התרגיל לחישוב מספר הצלעות הוא : ( 30 = 2 : 5 × 12 ) . לפיכך מספר הצלעות בתריסרון הוא 30 . א תריסרון ב עשרימון יש 20 פאות בצורת משולש, לכל • שתי פאות יש צלע משותפת, ולכן התרגיל לחישוב מספר הצלעות הוא : ( 30 = 2 : 3 × 20 ) . לפיכך מספר הצלעות בעשרימון הוא 30 . ב עשרימון תמניון 189

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר