עמוד:186

גופים משוכללים ב פעילות 6 התלמידים מתנסים בבנייה של גופים משוכללים ממצולעים משוכללים שונים : ריבוע, מחומש משוכלל ומשושה משוכלל . המצולעים נמצאים בחוברת האביזרים . התלמידים משלימים את הטבלה במהלך ההתנסות : 6 . עבודה בזוגות קחו את המצולעים המשוכללים הנוספים מחוברת האביזרים . א . נסו לבנות ממצולעים אלה גופים משוכללים שונים לפי המבוקש בטבלה והשלימו . א נ י י כ ול להיות ק ו ד קו ד בגו מ שו כ לל ! אתה לא ! א ז מ ה ! א נ י ק ו ד קו ד של ריצו ואתה לא ! סוג המצולעים מספר המצולעים המשוכללים המשוכללים הנפגשים האם הצלחתם בכל קודקוד לבנות גוף משוכלל כזה ? מרובעים משוכללים ) ריבועים ( 2 ריבועים 3 ריבועים 4 ריבועים 5 ריבועים מחומשים משוכללים 2 מחומשים 3 מחומשים 4 מחומשים משושים משוכללים 2 משושים 3 משושים 4 משושים לא לא לא לא לא לא לא לא כן כן חקרחקר הינה המסקנות שהתלמידים מגיעים אליהן לאחר מילוי הטבלה : 1 . ממרובעים משוכללים ( ריבועים ) אפשר לבנות רק גוף משוכלל אחד : קובייה – גוף שבכל קודקוד שלו נפגשים שלושה ריבועים חופפים . לקובייה 6 פאות, וכל פאה היא ריבוע . סכום הזוויות המישוריות סביב כל קודקוד הוא ° 270 : ° 360 > ° 270 = 3 × ° 90 . 186

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר